Kan vi kalde branchen digital?

I løbet af efteråret og vinteren 2017 har vi i samarbejde med Syncronic foretaget en undersøgelse blandt de danske FMCG virksomheder med det formål at kaste lys på, hvor digitale disse virksomheder er.

Vi kan ikke komme uden om det længere. De digitale teknologier er kommet for at blive, og digitalisering vil blot blive et endnu vigtigere emne i de kommende år. Ifølge denne undersøgelse halter de danske virksomheder dog bagud, og det kan få store konsekvenser, da erfaring viser, at digitalisering både bidrager til at booste innovationen og omsætningsvæksten samt til at øge profitabiliteten.

Udnyttelse af de digitale muligheder

Særligt med internettet som salgskanal i kombination med nye distributionsmuligheder oplever vi geografiske forskydninger, hvor selv de helt små leverandører har mulighed for at træde ind på nye markeder. Ifølge Partner Henrik Knak fra Syncronic giver denne forskydning, forårsaget af digitaliseringen, derfor også de danske virksomheder en gylden mulighed for at ekspandere til nye markeder, som hidtil ikke var tilgængelige. Formår virksomhederne ikke at udnytte denne mulighed, vil det i høj grad komme til at påvirke Danmark og de producenter, som i dag ellers lever forholdsvis beskyttet, da vi vil se lande, som allerede har en langt mere digital industri, træde ind på det danske marked.

De danske FMCG virksomheder skal altså være langt bedre til at udnytte de mange muligheder, de digitale kanaler giver. Henrik Knak fortæller:
– Hovedparten af den danske FMCG industri er stadig voldsom bagud – både hvad angår det kommercielle såvel som på supply chain-området. Kun de mest simple løsninger bliver taget i brug som eksempelvis mobilen, sociale medier og til dels analytics. Derfor er det vigtigt, at de danske virksomheder ser virkeligheden i øjnene og kommer i gang med at få erfaringer, lære de digitale teknologier og muligheder at kende og får opbygget nogle solide digitale kompetencer.

Vi kan lære af hinanden

De fleste virksomheder står altså stadig i startfasen, når det gælder om at udnytte de digitale muligheder, og derfor er det oplagt at stå sammen om at lære de nye teknologier at kende og udveksle erfaringer. Du kan starte med at blive lidt klogere på emnet ved at læse de to rapporter lige her, som giver et dybere indblik i, hvor digitaliseringsparate de danske FMCG virksomheder er, og hvad vi skal være opmærksomme på i fremtiden.

Unlocking value in the next-generation digital world (commercial perspective)

Unlocking value in the next-generation digital world (supply chain perspective)

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem