Kan man skabe et mere bæredygtigt offentligt fødevareforbrug?

Torsdag den 16. september 2021 løb Fokus Fødevarers temadag af stablen for første gang – temaet var ‘Bæredygtighed i det offentlige fødevareforbrug’. Dagen blev skabt med det udgangspunkt at samle alle faggrupperne til fælles debat om et tema, der vedrører os alle sammen – bæredygtighed. For hvordan kan man skabe et mere bæredygtigt offentligt fødevareforbrug, og hvilken rolle har Fokus Fødevarer?

Dagen var tilrettelagt med indslag, der skulle give både viden og inspiration. På programmet var derfor først oplæg om, hvordan offentlig indkøbspraksis bruges til gennemførelse af politiske målsætninger af Betina Bergmann Madsen, udbudsjurist i Københavns Kommune og Søren Buhl Steiniche, leder i EAT Skolemad. Derefter var der oplæg om plantebaserede produkter af Søren Bisp, chefkonsulent i Future Farming, SEGES og til sidst fortalte Mogens Werge, CSR & Public Affairs Manager i MLDK om klimaaftryk og klimakommunikation.

Plantebaserede produkter – et marked i vækst

Et af de emner der også blev debatteret på dagen, var behovet for udviklingen af kravspecifikationer for forarbejdede, plantebaserede produkter. 

Det er et marked, der lige nu oplever en kæmpe udvikling, men det er også et marked med produkter, der ikke altid er lige til at gennemskue. Her findes produkter bestående af kun én ingrediens til produkter, der indeholder over 30 forskellige ingredienser. For er disse produkter overhovedet sunde og bæredygtige – og bevæger vi os for langt fra de oprindelige råvarer og hensynet til klimaet?

Der var bred enighed om, at tiden er ved at være inde til at forsøge at fastsætte nogle kvalitetsmæssige rammekrav. Disse skal bidrage til at sikre, at de plantebaserede produkter, der anvendes i offentlige køkkener, også lever op til de krav, der er til den mad, der serveres for borgerne i Danmark. Hvad enten man er et barn i en institution eller en ældre person på et plejehjem. 


Samarbejde på tværs af værdikæden 

I løbet af dagen blev det igen og igen bekræftet, at et samarbejde på tværs af værdikæden er afgørende. Særligt en gensidig forståelse af hvilke udfordringer, der ligger i hver del af værdikæden, er vigtig for at kunne løse de fælles udfordringer. 

Fokus Fødevarer er et forum, der netop samler værdikæden, og giver rum til dialog og debat med et fælles formål. Derfor er man her også taknemmelige for den store opbakning og det engagement alle faggruppemedlemmer og samarbejdspartnere bidrager med.

Arbejdet fortsætter i faggrupperne

Alt i alt var det en dag fyldt med spændende oplæg og gode debatter, som alt sammen gjorde os klogere på, hvordan vi sammen kan skabe et mere bæredygtigt offentligt fødevareforbrug i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at der er potentiale for en mere bæredygtig fremtid med mindre madspild. Der er dog heller ikke tvivl om, at det ikke bare er ligetil i et fødevarelandskab, der er fyldt med paradokser og dilemmaer.

Derfor glæder man sig i Fokus Fødevarer til at fortsætte dialogen, når faggrupperne mødes igen til efterårets faggruppemøder. Her fortsættes drøftelsen af spørgsmål som: Er det muligt at arbejde med faste kvalitetskrav, som også kan give plads til de ukurante fødevarer, så de ikke går til spilde? Kan vi sætte krav til emballagen i specifikationerne? Kan vi lave nogle specifikationer, der rummer mere diversitet og giver mere fleksibilitet?

Interesseret i at vide mere?

Vil du være med, så tøv ikke med at kontakte Anna Kirkeby på ak@mldk.org. Er du interesseret i at modtage Fokus Fødevarers nyhedsbrev og følge udviklingen af nye kravspecifikationer, kan du tilmelde dig nederst på hjemmesiden her.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem