Innovation på halv tid

Tekst: KOMMID

99% af danske virksomheder driver forretning på traditionel vis, og har derfor svært ved at klare sig i en krisetid. De fyrer medarbejdere, skærer i omkostningerne og sætter turbo på salget til nye kunder. Men de glemmer, at vi har sagt farvel til industrisamfundet og goddag til netværkssamfundet.

– Virksomhederne burde i stedet finde nye samarbejdspartnere og have fokus på at sælge mere til eksisterende kunder, på en måde, som skaber nye arbejdsgange og bæredygtige processer, siger Frederikke Kroon, Business Developer og Process Specialist fra rådgivningsvirksomheden KROONS.
Frederikke Kroon har stor erfaring med at hjælpe erhvervslivets top med at skabe innovation og bæredygtige forretningsløsninger, og hendes erfaring er, at den store udfordring er, at organisationsstrukturerne i danske virksomheder er for tunge, beslutningsprocesserne for lange og løsningerne for ringe.
– Dansk erhvervsliv mangler indsigt i, hvilken bundlinjeeffekt det har, når man tør nedbryde hierarkierne og involvere konkurrenter, kunder, eksperter og græsrødder i begyndelsen af beslutningsprocesserne, siger hun.
Hun påpeger, at vi bør gøre op med industrisamfundets silotænkning og i stedet hylde netværkssamfundet og involvere alle virksomhedens aktører, når der skal vækstes hurtigere.

Nytænkning af strategiprocessen

En af de virksomheder, der har haft glæde af at inddrage både interne og eksterne aktører i en udviklingsproces, er Schulstad Läntmannen. Udover et tværfagligt team bestående af virksomhedens egne medarbejdere deltog Arla og Carlsberg i processen.
– Som nytiltrådt direktør havde jeg behov for at genskabe passionen i organisationen og for  hurtigt og effektivt at nå til enighed om et fælles mål. Med Instant Business Innovation-metoden fik vi på en 12 timers ideudviklingsworkshop kickstartet vores løsninger og forkortet udviklingsprocessen, siger adm. direktør Carsten Lyngsø Thomsen og tilføjer, at konstellationen med både interne og eksterne input har skabt mange brugbare ideer, der nok aldrig havde set dagens lys med en mere traditionel metode.
Ifølge Frederikke Kroon bliver det i fremtiden tydeligt, hvem der arbejder seriøst med forretningsudvikling og innovation.
– De, der tør inddrage alt fra kunder til konkurrenter fra begyndelsen af udviklingsprocessen, kan skabe ideer, de ellers aldrig var nået frem til, og vækste på den halve tid, afslutter Frederikke Kroon.

Instant Business Innovation (IBI)

IBI er et ledelsesværktøj med fem faser: fra ide til eksekvering med målbare resultater. Metoden, der bl.a. har fokus på stærk involvering af værdikædens stakeholders, kan bruges uafhængigt af brancher til ledelsesmæssige udfordringer, som skal sikre langvarige konkurrencemæssige fordele og stor vækst på kort tid.
Fem hurtige tips til Instant Business Innovation

  • sæt et ambitiøst mål – med passion og nødvendighed
  • skab en struktureret innovationsproces fra ide til bundlinje
  • involver dine udfordrere: kunder, konkurrenter, leverandører, samfundsgrupper
  • lav stram tidsstyring
  • afsæt budget og ressourcer til hele processen

Frederikke Kroon

Adm. direktør i KROONS og opfinder af Instant Business Innovation-metoden, som har udviklet innovative forretningsmuligheder for organisationer som Läntmannen, Arla, Kraft Foods, Food Best, Institut for Fødevareforskning,  Dansk Industri m.fl.
Se film om Instant Business Innovation-metoden og cases på www.kroons.dk

Bragt i DLF magasinet #1 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem