Indstilling til Shopper Marketing Excellence 2022

INDSTIL DIN VIRKSOMHED: Prisen ”Shopper Marketing Excellence” gives til en leverandør, der har gennemført en shopper marketing aktivitet – i fysisk eller digital butik – og har udmærket sig ved at blive særlig godt modtaget af både kæder, butikker og ”shopperne”. 

Der kan både være tale om den gode idé, der bare opstod og virkede eller den aktivitet, der læner sig op ad et større analysearbejde og/eller i tæt samarbejde med kunden.

Aktiviteter kan både være knyttet til lanceringer, eksisterende produkter eller hele produktkategorier. De bedste aktiviteter eller indsatser har sikkert en læring eller aha-oplevelse, der kan inspirere andre leverandører og deres kunder.

En jury nominerer tre shopper marketing indsatser til prisen ”Shopper Marketing Excellence 2022”. De nominerede bliver alle præsenteret til det store brancheevent MLDK Årstræf 9. marts 2023, hvor der også vil være deltagere fra kundesiden. En afstemning blandt deltagere på dagen afgør vinderen, der offentliggøres under festmiddagen om aftenen.

Lanceringen skal være sket i 2022.

Forløb
Senest 27. januar 2023 skal du indsende en motivation for, hvorfor jeres initiativ skal nomineres. Det skal noteres, at din egen omtale af løsning eller produkt og succes ikke efterprøves af juryen. Den del står I selv på mål for. Det er dog muligt at juryen kan have opfølgende spørgsmål.

Senest 9. februar 2023 får I at vide, om I er blevet nomineret. Fra dette tidspunkt kan nominerede også promovere, at de er indstillet til prisen. På denne måde får din virksomhed mere ud af nomineringen.

Materiale til visning på brancheeventet skal være MLDK i hænde senest 3. marts 2023. Uafhængigt af hvordan I vælger at promovere jeres nominering, så skal de tre nominerede aflevere et materiale, der er eksklusivt for visning til publikummet på MLDK Årstræf. Materialet skal være muligt at vise på storskærm, være selvkørende og i øvrigt afspejle den motivering man er blevet indstillet på grundlag af. Hvorvidt formatet er håndholdt video, optaget tale, PP med eller uden speak eller noget helt fjerde er op til de nominerede selv. Uafhængig af format så må visningen maksimalt vare 90 sekunder (1½ minutter). På baggrund af visninger på storskærm afgiver deltagere på brancheeventet deres stemme i umiddelbar forlængelse af visning af de tre nominerede.

Den 9. marts 2023 på MLDK’s Årstræf findes vinderen. En afstemning blandt deltagere på dagen afgør vinderen, der offentliggøres under festmiddagen om aftenen.

Tidsplan

  • 27. januar: Deadline for indstilling
  • 9. februar: De nominerede kontaktes
  • 3. marts: Deadline for indlevering af materiale til visning på MLDK Årstræf
  • 9. marts: Vinderen findes og kåres på MLDK’s årstræf.

Kriterier
Beskrivelse af jeres initiativ: Da det kan være vanskeligt at sætte et initiativ ind i en fast skabelon, så er der ingen. Indstiller I har helt sikkert en god fornemmelse for, hvad der er vigtigt i en beskrivelse, og hvilke gode begrundelser der er, for at jeres initiativ skal nomineres. Juryens kriterier er beskrevet som retningsgivende under omtalen af prisen. Beskrivelse i tekst må maksimalt modsvare en A4 side og kan ofte skrives meget kortere. Der er mulighed for at uploade op til 5 produkt- eller løsningsbilleder.

Vær i øvrigt opmærksom på følgende:

  • Den tekst i skriver anvendes kun af juryen til brug for nominering og behøver derfor ikke at have journalistisk kvalitet.
  • Var du nomineret med et produkt eller løsning til MLDK Awardshow 9. juni 2022, så kan samme produkt eller løsning ikke genindsendes, men alle produkter lanceret i løbet af 2022 kan indgå.

Sådan indstiller du din virksomhed (senest 27. januar)
Du kan indstille din virksomhed ved at udfylde en kort online formular. Indstilling er nu lukket.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem