Indstilling til Mærkevareleverandørernes CSR-pris

INDSTIL DIN VIRKSOMHED: CSR-prisen gives til et brand eller virksomhed, der har markeret sig inden for bæredygtighed gennem lancering af et nyt innovativt produkt, emballageløsning, anden ydelse eller projekt, der på en markant måde viser nye veje til at reducere miljø- og klimabelastningen inden for dagligvarer. 


I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på:

  • Miljø- og klimamæssig effekt
  • Kommunikation til kunder og forbrugere
  • Nytænkning – hvilke problemstillinger er produktet eller ydelsen rettet mod

Lanceringen skal være sket i 2023, eller initiativet skal på anden vis kunne knyttes til 2023.

En jury nominerer tre produkter eller projekter, og den endelige vinder findes gennem en afstemning blandt deltagere på MLDK’s Årstræf, der afholdes torsdag den 14. marts 2024. Vinderen offentliggøres under festmiddagen om aftenen.

Forløb
Senest 5. januar 2024 skal du indsende en motivation for hvorfor jeres CSR-initiativ skal nomineres. Det skal noteres, at din egen omtale af løsning eller produkt og succes ikke efterprøves af juryen. Den del står I selv på mål for. Det er dog muligt, at juryen kan have opfølgende spørgsmål.

Senest 19. januar 2024 får I at vide, om I er blevet nomineret. Fra dette tidspunkt kan nominerede også promovere indstillingen til prisen på sociale medier og i andre kanaler. På denne måde får din virksomhed mere ud af nomineringen.

Senest 7. marts 2024 skal vi have modtaget materiale til visning på brancheeventet.

Materiale til visning på årstræffet
De tre nominerede skal aflevere et materiale, der er eksklusivt for visning til publikummet på MLDK’s årstræf. Altså må dette materiale ikke være anvendt forud for MLDK Årstræf.

Materialet skal være muligt at vise på storskærm, være selvkørende og i øvrigt afspejle den motivering, man er blevet indstillet på grundlag af. Hvorvidt formatet er video, optaget tale, PowerPoint eller noget helt fjerde er op til de nominerede selv – dog har de fleste førhen valgt en video.

Uafhængig af format, så må visningen maksimalt vare 90 sekunder (1½ minutter). På baggrund af visninger på storskærm afgiver deltagere på brancheeventet deres stemme i umiddelbar forlængelse af visning af de tre nominerede. 

Tidsplan

  • 5. januar 2024: Deadline for indstilling
  • 19. januar 2024: Deltagere får at vide om de er nomineret
  • 7. marts 2024: Deadline for indlevering af materiale til visning på MLDK Årstræf
  • 14. marts 2024: Vinderen findes og kåres ved MLDK’s årstræf.

Vær i øvrigt opmærksom på følgende: Den tekst, I skriver, anvendes kun af juryen til brug for nominering og behøver derfor ikke at have journalistisk kvalitet.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem