Indstilling til Mærkevareleverandørernes CSR-pris 2022

INDSTIL DIN VIRKSOMHED: CSR-prisen gives til et brand eller virksomhed, der har markeret sig inden for bæredygtighed gennem lancering af et nyt innovativt produkt, emballageløsning eller ydelse, der på en markant måde viser nye veje til at reducere miljø- og klimabelastningen inden for dagligvarer. 

I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på:

  • Miljø- og klimamæssig effekt
  • Kommunikation til kunder og forbrugere
  • Nytænkning – hvilke problemstillinger er produktet eller ydelsen rettet mod

En jury nominerer tre produkter/projekter, og den endelige vinder findes gennem en brugerafstemning om aftenen på MLDKs årstræf, der afholdes torsdag den 9. marts 2023.

Lanceringen skal være sket i 2022.

Forløb
Senest 27. januar 2023 skal du indsende en motivation for hvorfor jeres CSR-initiativ skal nomineres. Det skal noteres, at din egen omtale af løsning eller produkt og succes ikke efterprøves af juryen. Den del står I selv på mål for. Det er dog muligt, at juryen kan have opfølgende spørgsmål.

Senest 9. februar 2023 får I at vide, om I er blevet nomineret. Fra dette tidspunkt kan nominerede også promovere, at de er indstillet til prisen. På denne måde får din virksomhed mere ud af nomineringen.

Materiale til visning på brancheeventet skal være MLDK i hænde senest 3. marts 2023. Uafhængigt af, hvordan I vælger at promovere jeres nominering, så skal de tre nominerede aflevere et materiale, der er eksklusivt for visning til publikummet på MLDK’s årstræf. Materialet skal være muligt at vise på storskærm, være selvkørende og i øvrigt afspejle den motivering, man er blevet indstillet på grundlag af. Hvorvidt formatet er håndholdt video, optaget tale, PP med eller uden speak eller noget helt fjerde er op til de nominerede selv. Uafhængig af format, så må visningen maksimalt vare 90 sekunder (1½ minutter). På baggrund af visninger på storskærm afgiver deltagere på brancheeventet deres stemme i umiddelbar forlængelse af visning af de tre nominerede. 

Den 9. marts 2023 på MLDK’s Årstræf findes vinderen. En afstemning blandt deltagere på dagen afgør vinderen, der offentliggøres under festmiddagen om aftenen.

Tidsplan

  • 27. januar: Deadline for indstilling
  • 9. februar: De nominerede kontaktes
  • 3. marts: Deadline for indlevering af materiale til visning på MLDK Årstræf
  • 9. marts: Vinderen findes og kåres ved MLDK’s årstræf.

Kriterier
Beskrivelse af jeres produktnyhed, koncept eller anden løsning: Da produkter, koncepter og andre løsninger kan være vanskelige at sætte ind i en fast skabelon, så er der ingen skabelon. Indstiller I et produkt eller anden løsning, så har I sikkert en god fornemmelse for, hvad der er vigtigt i en beskrivelse, og hvilke gode begrundelser der er, for at jeres produktnyhed eller løsning skal nomineres. Juryens kriterier er beskrevet som retningsgivende under omtalen af prisen. Beskrivelse i tekst må maksimalt modsvare en A4 side og kan ofte skrives meget kortere. Der er mulighed for at uploade op til 5 produkt- eller løsningsbilleder.

Vær i øvrigt opmærksom på følgende:

  • Den tekst i skriver anvendes kun af juryen til brug for nominering og behøver derfor ikke at have journalistisk kvalitet.
  • Var du nomineret med et produkt eller løsning til MLDK Awardshow 9. juni 2022, så kan samme produkt eller løsning ikke genindsendes, men alle produkter lanceret i løbet af 2022 kan indgå.

Sådan indstiller du din virksomhed (senest 27. januar)
Du kan indstille din virksomhed ved at udfylde en kort online formular. Indstilling er nu lukket.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem