Indstilling til Årets Salgsstyrke 2022

INDSTIL DIN VIRKSOMHED: Viljen og evnen til at gøre en forskel i butik vil vi gerne anerkende og promovere hos Mærkevareleverandørerne. Derfor uddeler vi prisen Årets Salgsstyrke 2022 på MLDK Årstræf 9. marts 2023.

Som nomineret kommer din virksomhed og udvalgte konsulenter til at fremstå som repræsentanter for de mange dygtige kollegaer, der findes i dagligvarebranchen. Det sker blandt andet med deltagelse i faglige og personlige beretninger om vejen til og livet som salgskonsulent.

Nominering og kåring sker ikke med udgangspunkt i specifikke målinger (f.eks. Gradient Butik). Derimod sker nominering baseret på virksomhedens egen motivering af, hvorfor jeres salgsstyrke er kandidat. Forskellige typer af succeshistorier anerkendes som grundlag for jeres indstilling. Det vigtige er, at der er en aha-oplevelse eller læring, som andre kan inspireres af. Succeshistorier kan være knyttet til noget organisatorisk, fagligt, resultatmæssigt, systemisk eller noget helt femte. Kriterierne for nominering betyder også, at alle typer og størrelser af virksomheder kan deltage på lige fod. 

Vi opfordrer alle MLDK-medlemsvirksomheder, med en salgsstyrke, til at overveje, om der ikke er en god grund til at indstille salgsstyrken til prisen Årets Salgsstyrke 2022.

En jury under MLDK Commercial Committee nominerer 5 virksomheder. Vinderen findes umiddelbart op til Årstræffet 9. marts ved afstemning blandt alle salgsstyrke-ansvarlige (én stemme per virksomhed). Denne kåringsmodel vil nogle også kende fra fodboldens verden, hvor trænere i division/liga selv kårer årets træner. Vinderen offentliggøres og kåres under festmiddagen om aftenen.

Forløb
Senest 27. januar 2023 skal du indsende en motivation for, hvorfor jeres salgsstyrke skal nomineres. Det skal noteres, at jeres beskrivelse af egen succeshistorie ikke efterprøves af juryen. Den del står I selv på mål for. Det er dog muligt, at juryen kan have opfølgende spørgsmål.

Senest 9. februar 2023 får I at vide, om I er blevet nomineret. Fra dette tidspunkt kan nominerede også promovere, at de er indstillet til prisen. På denne måde får din virksomhed mere ud af nomineringen. I samarbejde med MLDK udgives den tekst vi bruger, når der skal stemmes om vinderen blandt salgsstyrke-ansvarlige hos MLDK medlemmer (én stemme per virksomhed).

I perioden fra 1. marts – 7. marts 2023. Afstemning finder sted blandt salgsstyrke-ansvarlige​. 

Den 9. marts 2023 på MLDK’s Årstræf kåres vinderen. Vinderen offentliggøres under festmiddagen om aftenen.

Tidsplan

  • 27. januar: Deadline for indstilling
  • 9. februar: De nominerede kontaktes
  • 1. – 7. marts: Afstemning finder sted blandt salgsstyrke-ansvarlige​
  • 9. marts: Vinderen kåres​.

Kriterier
Nomineringen baseres på jeres egen motivering af, hvorfor jeres salgsstyrke er kandidat til Årets Salgsstyrke 2022 – hvad enten i er 3 eller 15. For at imødekomme, at forskellige virksomheder har forskellige muligheder, så anerkendes alle typer af succeshistorier. Det vigtige er, at der er en aha-oplevelse eller læring, som andre kan inspireres af. Succeshistorier kan være knyttet til noget organisatorisk, fagligt, resultatmæssigt, systemisk eller noget helt femte. 

Eksemplerne kan i sagens natur være mange:

  • ”Vi har gennemført en reorganisering fra xx til yy for at øge effektiviteten i x, y, z. Vi har indfriet alle målsætninger med ændringen og har samtidig opnået xxxx som en positiv sideeffekt, der nu betyder a, b , c….”,
  • “En analyse af kompetence-behov og profiler gav anledning til xyz, og resultatet ser vi nu. Vi har øget….”,
  • ”Vi har ikke tidligere benyttet målrettet værktøj til xx opfølgning, men har implementeret xyz system. Det er gået over al forventning fordi abc og opfølgningsmodulet har givet anledning til langt bedre….”,
  • ”En målrettet indsats overfor kæde X har betydet, at vi har løftet salg-ud på kampagner med index xx. Resultatet har været så overbevisende at vi investerer i abc… og salget er generelt udviklet positivt med kunden”. 

Med ovenstående udgangspunkt er eksemplerne på succeshistorier mange. Husk at tydeliggøre aha-oplevelsen eller læringen, der kan være til inspiration for andre.

Sådan indstiller du din virksomhed (senest 27. januar)
Du kan indstille din virksomhed ved at udfylde en kort online formular. Indstilling er nu lukket.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem