Hvem “ejer” EAN-koden på et PL-produkt?

Information vedrørende hvem der “ejer” EAN-koden på et PL-produkt

Der har været rejst spørgsmål vedrørende, hvem der har ansvar for opdatering af PL-produkter i DADAS. Kontaktudvalget tilslutter sig den Svenske model. Det er Product/Brand Owners, der har ansvar for stamdata. For et PL-produkt er det kæden/detaillisten/grossisten, der er Product Owner. Det vil sige stregkode (EAN-kode/GTIN) skal tages ud af den EAN-nummerserie Product Owners har købt hos GS1. Det sikre, at såfremt Product Owner af et PL-produkt skifter producent, så kan EAN-koden bibeholdes. Det betyder også, at evt. sporing af produktet, eksempelvis med App, altid føres tilbage til Product Owner.

Hvorfor: Såfremt PL-nummeret tages ud af producentens nummerserie (producenten ejer koden) og kæden på et tidspunkt skifter producent på sit PL, så vil nummeret fortsat føre tilbage til den oprindelige producent. Mange APPs fører tilbage til de globale produkt register (GePir), dette vil således henvise til ejeren af EAN-koden, som så vil kunne får forbruger henvendelser, på produkter han ikke længere producerer.

Som en konsekvens heraf bør det også være Product Owner, der til enhver tid har ansvar for opdatering af DADAS på PL´s.

Har I uddybende spørgsmål kan I kontakte GS1 på Tef. 39 27 85 27 eller på info@gs1.dk

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem