God udbudskultur

Offentligt-privat samarbejde

Mærkevareleverandørerne har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og grossisterne været med til at give input til Udbudsrådets anbefalinger til en sundere udbudskultur.

På baggrund af disse input har Udbudsrådet udarbejdet brochuren ”God udbudskultur – udbud med omtanke”, der bl.a. indeholder otte anbefalinger til, hvad ordregivere og leverandører før, under og efter et udbud kan have fokus på for at skabe en god og sund udbudskultur.

De 8 anbefalinger er følgende:

Før udbuddet offentliggøres:

1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen.
2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til opgaven.
3. Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen).
4. Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger.

Under udbuddet:

5. Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet
6. Hav fokus på muligheden for at korrigere åbenlyse og formelle fejl

Efter kontrakttildelingen:

7. Hav dialog om tildelingsbeslutningen
8. Bidrag til at efterleve kontrakten.

Brochuren kan downloades her!

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem