Fremtidens detailhandel

Konkurrence – og forbrugerstyrelsen har hen over de seneste måneder gennemført en analyse af Fremtidens Detailhandel. Mærkevareleverandørerne har tidligere orienteret herom.

Første udkast til rapporten har været sendt i høring, og Mærkevareleverandørerne har afgivet Høringssvar.

Rapporten indeholder ikke de store nyheder, og styrelsen holder fast i nogle af de tidligere fokusområder. Vi foreslår, I læser hele vort Høringssvar, men her finder i hovedbudskaberne:

OPSUMMERING:

  • At sikre forbrugerne let adgang til et bredt og alsidig vareudbud er afgørende for branchens evne til at vende den negative udvikling og fremover bidrage til vækst og jobskabelse. Derfor mener vi, dette skal med i overvejelserne, når der træffes politiske beslutninger på området.
  • Vær opmærksom på, at kædernes konsolidering af beslutningsmagten kombineret med øget fokus på udvikling af kædens egne brands (Retail Brands) i forskellige prissegmenter kan betyde reduceret konkurrence. Specielt når beslutningsmagten for 85% af markedet varetages af 3 personer, når det gælder vareudbud og prisfastsættelse.
  • Vi mener, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af dagligvarepriserne er mangelfuld og giver et misvisende billede af prisniveauet, sammenlignet med de lande vi normalt sammenligner os med.
  • Med kædernes øgede fokus på samarbejde med små lokale leverandører mener vi,  at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal tilskynde branchen til at tilslutte sig det Europæiske initiativ – Principles of Fair Trading Practice.

Link til rapporten finder du HER

Link til Mærkevareleverandørerne Høringsvar finde du HER

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem