Forståelsespapir til sikring af fødevareforsyningen og en effektiv værdikæde

MLDK udsender et forståelsespapir om corona-situationen i regi af FoodSam bestående af MLDK, Københavns Kommune, Danske Regioner, SKI, Dagrofa Foodservice, Hørkram og Dansk Cater.

Selvom der nu er udsigt til en snarlig lempelse af Corona-restriktionerne, så er der i hele værdikæden enighed om, at vi også de kommende måneder vil være udfordret, både når det gælder forsyningssikkerhed, leveringsudfordringer og overholdelse af aftale om fordeling af restholdbarhed. En del af dette vil i høj grad være som følge af mangel på arbejdskraft.

De udfordringer vi står overfor, kalder på et endnu tættere samarbejde i værdikæden. Vedlagte notat er en kraftig opfordring til, at vi i alle led i værdikæden udviser den nødvendige fleksibilitet, så vi sammen kan løse de aktuelle udfordringer.

Læs hele forståelsespapiret her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem