Forslag til nyt EU-direktiv skal forhindre Unfair Trading Practice

Unfair Trading Practice (UTP) har over en længere periode været et stigende problem i dagligvarebranchen. Efter mange mislykkedes forsøg på at etablere et frivilligt branchekodex, er der nu kommet et forslag fra EU-kommissionen om et nyt direktiv, der skal bidrage til at reducere forekomsten af uetisk handelssamarbejde. Vi giver dig her et kort indblik i direktivet, og hvad det vil medføre, hvis det bliver gennemført.

Helt grundlæggende skal direktivet sikre et fair handelsmiljø, sikre nogle betingelser for handlen i hele unionen, som er gældende for de eksisterende parter på de respektive nationale markeder, samt udelukke forskelsbehandling mellem de forskellige producenter. Direktivet omfatter som udgangspunkt kun fødevarekæden med fokus på fødevarer og altså ikke andre kategorier såsom near-food og non-food. Derudover har direktivet udelukkende fokus på small medium enterprises-leverandører (SME), hvorfor det ikke tager højde for uetisk handelspraksis mellem de virksomheder, der rummer mere end 250 medarbejdere, og som har en omsætning på mere end 375 mio. kr.

Vi ønsker ’Fairness for all’ og ikke ‘Fairness for some’

Som vi dog alle er bekendt med, blev Rom ikke bygget på én dag, og hos Mærkevareleverandørerne ser vi EU-kommissionens nuværende forslag, som et stort skridt i den rigtige retning, selvom vi naturligvis stadig foretrækker etablering af et frivilligt branchekodex, såsom Supply Chain Initiativet, frem for lovgivning. Dog mener vi, at vi bør kigge på en regulering, der dækker den samlede værdikæde, og som ikke er hverken kategoribegrænset eller som skelner mellem større og mindre leverandører – vi ønsker nemlig ‘fairness for all’. 

Opsummering af de adresserede områder i direktivet

Direktivet adresserer en række områder, som skal betragtes som minimumsimplementering i alle medlemsstater. Områderne er som følger:

Medlemsstater skal sikre forbud mod nedenstående:

 1. Maks 30 dages betaling på letfordærvelige varer
 2. Forbud mod at aflyse ordrer på letfordærvelige varer med kort varsel
 3. Ingen retrospektive ændringer i aftaler
 4. Ingen betaling for spil som leverandøren ikke er skyld i

Medlemsstater skal sikre at nedenstående er forbudt, såfremt der ikke foreligger en tydelig aftale om andet:

 1. Ingen returnering af ikke-solgte varer
 2. Ingen betalinger for at sikre eller bibeholde aftale
 3. Ingen ikke-aftalte betalinger for promotions
 4. Ingen ikke-aftalte betalinger for marketing af fødevarer

Medlemsstater skal sikre, at der eksisterer en offentlig myndighed med ansvar for overholdelse af forbuddene:

 1. Leverandørerne har ret til at klage til en national autoritet
 2. Organisationer for producenter og leverandører har ret til at klage på vegne af en anonym leverandør
 3. Autoriteten skal sikre denne anonymitet

Den offentlige myndighed har ret til at:

 1. Initiere og gennemføre undersøgelser på eget initiativ
 2. Kræve alle nødvendige informationer fra købere og leverandører
 3. Træffe beslutning om krænkelse og give påbud om ophør af praksis
 4. Udstede bøde
 5. Offentliggøre beslutninger
 6. Informere købere og leverandører om aktiviteter
 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem