Forbrugerne må ikke møde tomme hylder

Siden efteråret har Mærkevareleverandørerne hørt fra flere medlemmer, som oplever udsolgt-situationer i butikkerne. Ifølge Lars Danielsen, markedschef i Mærkevareleverandørerne, skyldes dette blandt andet nye it-systemer hos kunderne og færre hænder i butikkerne til opfyldning.

Uanset årsagen må noget gøres. Mærkevareleverandørerne har talt med medlemmer og potentielle partnere om, hvordan et pilotprojekt om Out of Stock måling kan strikkes sammen, for på sigt at undgå, at forbrugerne møder tomme hylder.
– Vi har gennem længere tid prøvet at finde ud af, hvad vi kunne gøre ved denne udfordring. Der er især efterspørgsel på at få målt Out of Stock i discountbutikkerne, siger Lars Danielsen og forklarer, at det sandsynligvis bliver de 150-200 største brands, der laves målinger på.

Mærkevareleverandørerne arbejder lige nu på at få leverandører og kunder med i projektet og regner med at kunne starte målinger op inden sommerferien. Mærkevareleverandørerne fungerer som igangsætter på pilotprojektet, men selve målingerne og det videre forløb bliver varetaget af en ekstern partner.
– Formålet med projektet er, at forbrugerne ikke møder tomme hylder i butikkerne – noget, som kommer både leverandørerne og deres kunder tilgode, pointerer Lars Danielsen og tilføjer, at mere præcise forecasts også ville mindske risikoen for udsolgt-situationer.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem