FOODSAM – GS1Trade Sync Samarbejde

Hvis I leverer til både detail- og foodservicebranchen, vil I snart kunne nøjes med at indmelde varestamdata ét sted.

Udfordringer med udveksling af stamdata på tværs af brancher

I flere år har der fra leverandører og grossister været et ønske om, at der kun skulle indmeldes og hentes varestamdata ét sted, dvs. i en fælles database. I andre lande har dette vist sig at være en fordel for alle parter. Udfordringer mellem detail og foodservicebranchen, grundet i kultur og historik, er del af forklaringen på, hvorfor et samarbejde mellem FoodSam og GS1Trade Sync (tidligere DADAS) ikke tidligere har kunnet etableres. Det har betydet, at leverandører, som ønskede at benytte sig af dataudveksling via en database, skulle benytte sig af FoodSam til sine kunder i foodservicebranchen og af GS1Trade Sync til detailbranchen.

En mere effektiv og fremtidssikret løsning til leverandørerne

Men nu er der taget et afgørende skridt for at få etableret et samarbejde mellem FoodSam og GS1Trade Sync. Som en del af den migration GS1Trade Sync pt undergår, tilpasses databasen også til foodservicebranchens behov, og derfor vil Foodsam ikke optage flere medlemmer efter samarbejdet er i drift, cirka pr. 1. maj 2014.

”Set i lyset af de udvidede krav til udveksling af varestamdata, der er kommet i spil som konsekvens af EU Regulativ 1169, er der tale om en stor fordel for leverandørerne, at de nu kun skal indmelde i én database. Vi ser en fremtidssikring i at samarbejde med GS1 og deres services, da de har mulighederne og ressourcerne til at drive den centrale dataudvekslingsservice, vi har brug for,” udtaler Niels Jensen, adm. dir. for Mærkevareleverandørerne.

Hvad skal du gøre?

Grossister, der ønsker at modtage varestamdata i formatet FoodSam.xml, som de hidtil har gjort, vil kunne fortsætte med dette. Der er nemlig indgået et samarbejde med Effektiv Software, der håndterer FoodSam, som sikrer, at dette forsat kan lade sig gøre.

Vil du vide mere?

Kontakt Morten Buch, FMCG Manager i GS1 Denmark, på telefon 39 27 85 27 eller mbu@gs1.dk
Læs mere om GS1Trade Sync på www.gs1.dk/gs1tradesync

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem