Fokus Fødevarer lancerer ny kategori: Fokus Fisk

MLDK arbejder for fair samhandelsvilkår i fødevarebranchen. Derfor er vi glade for også at være en del af projektet, Fokus Fødevarer, som er placeret under FoodSam – Foodservicebranchens forum for effektivt samarbejde. 

Fokus Fødevarer: Kravspecifikationer der sikrer den rette kvalitet

Fokus Fødevarer er en digital database med kravspecifikationer for konventionel og økologisk frugt og grønt, kød, pålæg, fjerkræ og nu også fisk. Formålet er at øge gennemsigtigheden i den daglige kommunikation og i samhandelen med fødevarer. Specifikationerne er tilgængelige for alle via Fokus Fødevarers hjemmeside, men anvendes især ved offentlige udbud. De sikrer en fælles forståelse af kvalitetskrav, og dermed minimeres misforståelser og tvivlsspørgsmål. Det gør Fokus Fødevarer til et værdifuldt redskab, der giver både en mere effektiv og fair samhandel med fødevarer.  

I specifikationerne findes kvalitetsmæssige rammekrav for flere hundrede forskellige produkter og kvalitetsniveauer, hvilket gør, at specifikationerne også er anvendelige i den daglige kvalitetssikring.  

Samarbejde på tværs af værdikæden

Projektet Fokus Fødevarer er skabt gennem et tæt samarbejde mellem foodservicebranchens slutbrugere, indkøbs- og interesseorganisationer, grossister og producenter. Hele værdikæden er altså repræsenteret, og det afspejles også i de faggrupper, som er tilknyttet hver kategori. Via to årlige møder sikres de løbende opdateringer, der holder kravspecifikationerne ajour.

Ny kategori: Fokus Fisk

Der er som nævnt netop søsat en ny kategori under Fokus Fødevarer – nemlig Fokus Fisk. Udviklingsarbejdet er forbi, og specifikationerne har været i høring, hvor eksterne har haft muligheden for at kommentere på dem. Resultatet er hele 73 nye specifikationer for fisk på frost, konserves og køl. 

Som alle de andre specifikationer, bidrager Fokus Fisk til at skabe øget gennemsigtighed, når der handles med fødevarer. I forhold til fisk er det især vigtigt med denne gennemsigtighed omkring arter og vægtangivelser. Vi håber, de kommer til god gavn derude.

Next step: Fersk fisk

Selvom udviklingsarbejdet ved de første specifikationer er gennemført, betyder det ikke, at faggruppen tager sig en velfortjent pause. Linen er allerede kastet ud efter de næste specifikationer, som bliver for fersk fisk. Følg med i nyhedsbrevet for at se, hvad vi får på krogen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke her – du skal bare scrolle helt ned i bunden, hvor du finder en tilmelding.  

Tak for bidragene

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til faggruppemedlemmerne i Fokus Fisk, som hver især har bidraget med stærk faglig viden, indsigt og finansiering. Desuden en ekstra tak til producenterne for at levere produkter til alle billederne.

Der skal selvfølgelig også lyde en tak til dem, der har bidraget med konstruktiv feedback til specifikationerne, da de var i høring, således de sidste detaljer kunne komme på plads. 

Er du nysgerrig på at se alle de nye specifikationer, så kig forbi Fokus Fødevarers hjemmeside, hvor du nu kan dykke ned i alle specifikationerne – og selvfølgelig også alle de andre specifikationer for grønt, pålæg, fjerkræ og kød.

God fornøjelse!

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem