Fødevareforsyningen til de sårbare enheder i den offentlige sektor under COVID-19 skal sikres

Vi står i en helt særlig situation, som byder på helt nye udfordringer i alle led i forsyningskæden.
Vi vil med rettidig omhu gøre vort yderste for at være på forkant med udviklingen og henstiller til, at alle udviser maksimal fleksibilitet – uanset, hvor i værdikæden vi befinder os. 
 
Foodservicesbranchens forum for effektivt samarbejde, også kaldet FoodSam, mødtes i sidste uge til et online møde for at drøfte fødevareforsyningen til de sårebare enheder såsom hospitaler, plejehjem og lignende i forbindelse med COVID-19 krisen. Du kan læse hele notatet fra mødet her.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem