Fair samhandelsvilkår på tværs af de europæiske grænser

2013 bliver året, hvor europæiske virksomheder for alvor kommer til at investere i mere fornuftige samarbejdsvilkår. I år bliver Principles of Good Practice omsat til handling.

Tekst: KOMMID

De sidste kommaer skal sættes, og så er systemet, der skal sørge for at hjælpe de europæiske leverandører og kæder mod bedre samhandelsvilkår, klar til at blive lanceret.

– I foråret forventer vi en interessetilkendegivelse fra de virksomheder, der tilslutter sig principperne, og i efteråret vil et nyt system være klar til registrering af de virksomheder, der ønsker at være med i det her, siger Anders Ladefoged, Senior Public Affairs Manager ved AIM.

En kulturændring i virksomhederne

Det europæiske implementeringsprogram er blevet forhandlet mellem forskellige led i forsyningskæden og fungerer som en procedure, der kan omsætte principperne til handling samt overvåge processen. Når virksomhederne er registrerede, skal de også leve efter PoGP, og det betyder, at 2013 bliver et travlt år for virksomhederne.

– Det er ikke nok, at direktøren skriver under på, at virksomheden tilslutter sig PoGP – det kræver en kulturændring internt i virksomheden. Principperne skal foldes ud i alle led. Det kræver en indsats og nogle ressourcer, men det er en vigtig investering i mere fornuftige samarbejdsvilkår, siger Anders Ladefoged.

Ifølge Anders Ladefoged er der to udfordringer ved implementeringen af PoGP. Den første udfordring er, at det kræver et stykke arbejde internt at få principperne omsat til praksis. Den anden udfordring er at få virksomhederne til at bruge proceduren omkring principperne i tilfælde af, at der indgives klager over dårlig opførsel i samhandlen. Anders Ladefoged er dog fortrøstningsfuld.

– For bare tre år siden var problemstillingen omkring de skæve samarbejdsvilkår tabu, men efter vedtagelsen af principperne har vi en situation, hvor detailhandel og producenter er blevet enige om, hvad der er dårlig skik, og hvordan det kan løses på en fleksibel måde. Begge sider af bordet er dermed gearet til at tale samme sprog.

Der er enighed om, hvordan der sikres fair samhandelsvilkår, og der er oprettet en procedure og et system til, hvordan det skal foregå – nu er branchen forhåbentlig klar til at sætte en underskrift inden udgangen af året.

AIM – the European Brands Association

  • AIM repræsenterer mærkevareindustrien i Europa og fokuserer på de nøglepunkter, der har indflydelse på mærkevareproducenternes evne til at designe, distribuere og markedsføre deres brand.
  • AIM har medlemmer fra 1800 virksomheder i alle størrelser og fra 21 nationale foreninger – herunder Mærkevareleverandørerne.
  •  “AIM’s mission is to create for brands an environment of fair and vigorous competition, fostering innovation and guaranteeing maximum value to consumers now and for generations to come.”

Principles of Good Practice

Mærkevareleverandørerne: Vi arbejder for en effektiv implementering

Et tættere samarbejde mellem leverandører og handlen vil lede begge parter tættere på vores fælles mål: forbrugeren. Det er tid til at få implementeret Principles of Good Practice

I Mærkevareleverandørerne har der efterhånden været fokus på PoGP længe, men behovet for et sæt etiske spilleregler for samhandlen mellem leverandører og kæder har aldrig været større. Der er sat fokus på vigtigheden – nu skal principperne implementeres. Principper, som skal sikre konkurrence, tillid og kontinuitet i branchen, da disse elementer er afgørende for forretningsudvikling, innovation og bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.
–  I Mærkevareleverandørerne arbejder vi aktivt for at sikre en effektiv forankring og implementering af principperne i den måde, hvorpå vi samarbejder, da det er helt afgørende for fornyet og forstærket fokus på vækst og værdiskabelse i branchen, siger direktør Niels Jensen.

Implementeringen tager udgangspunkt i det europæiske PoGP implementeringsprogram, der består af fire faser:

− Oplyse og etablere et registreringssystem
− Registrere og implementere
− Adressere konflikter og finde løsninger
− Kontrollere og evaluere

Europæiske spilleregler

I implementeringen af principperne stræbes der efter en frivillig ordning fremfor lovgivning på området, og der synes at være en tilslutning hertil både blandt Mærkevareleverandørernes medlemmer og politikerne. De europæiske brancheorganisationer ser også positivt på tiltaget, hvilket ifølge Niels Jensen gør det naturligt at arbejde ud fra det europæiske implementeringsprogram.
– Det er vigtigt at have et sæt etiske spilleregler i et internationalt miljø, da mange af spillerne på markedet har internationale relationer og er medlemmer af internationale brancheorganisationer. Det er også grunden til, vi tager udgangspunkt i den europæiske model, siger Niels Jensen.

Mærkevareleverandørerne opfordrer til, at branchen samles om en fælles implementering, der tager udgangspunkt i den europæiske model.
– Vi forestiller os, at dette sker parallelt med udviklingen i Europa, og håber således at kunne implementere modellen inden udgangen af 2013, afslutter Niels Jensen.

1. At oplyse og etablere et registreringssystem

Første fase dækker over at skabe opmærksomhed på PoGP. Først og fremmest skal der laves en officiel oversættelse af PoGP for at sikre, at principperne fortolkes korrekt.

Mærkevareleverandørerne forsøger samtidig at oplyse medlemmerne og øge opmærksomheden på PoGP ved at udsende materialer til medlemmerne, have en aktiv PR- og medieindsats samt at afholde informationsmøder for medlemmerne.

Derudover skal der etableres en hjemmeside til registrering.

2. At registrere og implementere

Virksomheder, der tilslutter sig PoGP kan registrere sig via den hjemmeside, som oprettes.

Først skal virksomhederne dog evaluere egne interne processer for at sikre overensstemmelse med principperne, ligesom virksomheder skal tilpasse sig og deltage i træning.

Sidst er registrerede virksomheder forpligtigede til at informere deres forretningspartnere om deres deltagelse i PoGP.

3. At adressere konflikter og finde løsninger

Processen for konfliktløsning består af enten en intern konfliktløsningsprocedure, mediation eller voldsgift. Klagende virksomheder kan vælge den løsning, der passer bedst til deres behov og samtidig er passende og omkostningseffektiv i forhold til konfliktens natur.

4. At kontrollere og evaluere

En lokal styregruppe er ansvarlig for at kontrollere og evaluere i hvilket omfang PoGP bliver overholdt. Dette gennemføres ved et årligt survey, der udføres af en uvildig tredjepart.

Derudover vil en permanent procedure give virksomhederne mulighed for at markere spørgsmål ved procesforpligtigelser, der opstår undervejs. Dette skal ske via den nedsatte styregruppe, der vurderer, hvordan emnet håndteres bedst muligt.

Mærkevareleverandørernes bestyrelse om PoGP

“Principles of Good Practice er en række etiske spilleregler forankret i de europæiske brancheorganisationer. Vi støtter og vil arbejde aktivt for den europæiske model for implementering og forankring. Principperne kan skabe de rette rammer for et styrket forbrugerfokuseret samarbejde. Principperne skal sikre konkurrence, tillid og kontinuitet i branchen, da disse elementer er afgørende for vækst og værdiskabelse. I et tættere samarbejde kan vi bedre og mere effektivt imødekomme forbrugernes ønsker og behov”.

– Mærkevareleverandørerne’s bestyrelse

Politikerne skal i tale

Mærkevareleverandørerne samarbejder med LEAD Agency for at få større indblik i politikernes interesse for en opbakning til en frivillig aftale om PoGP. Her et lille indblik i arbejdet

”Vores rolle har været at hjælpe Mærkevareleverandørerne med at kortlægge viden og holdninger hos centrale interessenter inden for det her område. Vi har blandt andet talt med politikere og eksperter for at høre deres syn på samhandelsbetingelserne og få et billede af, hvordan samhandelen og Principles of Good Practice flugter med politikerenes egne dagsordener. Vi har haft en god og konstruktiv dialog, som klart peger i retning af, at forbrugerperspektivet er helt afgørende for at få PoGP på den politiske dagsorden. Det vil sige, at Mærkevareleverandørerne skal have fokus på, hvad samhandelen har af betydning for fx priser, sortiment og kvalitet. Og så skal der gøres en indsats for at få udbredt kendskabet til PoGP og til, hvordan principperne skal implementeres.”

– Peter Albæk, direktør for Public Affairs i LEAD Agency.

Artiklen er oprindeligt udgivet i DLF magasinet #3, 2013

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem