EU regulativ 1169

Når EU Regulativ 1169 træder i kraft i december 2014 er fødevareproducenter underlagt langt strengere krav til produktinformationer end det hidtil har været tilfældet. Ændringerne er omfattende og kræver et stort arbejde fra producenternes side. Arla har allerede været i gang med forberedelserne i et par år.

Tekst: KOMMID

Der er krav til ingrediensliste, fremhævning af allergener, opbevaring, holdbarhed, brugsanvisning mv. Informationerne skal være lettilgængelige og overskuelige for forbrugeren, og der er blandt andet krav til skriftstørrelser og placering på emballagen. Ændringerne som følge af EU Regulativ 1169 har vidtrækkende konsekvenser for producenterne, og der ligger et enormt arbejde i at gøre emballagen klar inden december 2014. Derfor begyndte Arla allerede ”Mærkningsprojektet” i december 2012 – før retningslinjerne overhovedet var vedtaget.

– Ved at være ude i god tid har det været muligt at ændre emballager til de nye krav løbende, og dermed udgå at smide for meget emballage ud. Mærkningsprojektet har vist sig at være en kæmpeopgave. Faktisk større end vi forventede, da vi gik i gang, siger Regulatory Affairs Consultant i Arla Tania Porsgaard Bayer.

Mere end 7.000 varenumre i Arla er berørt af regulativet, og det blev hurtigt prioriteret at komme i gang med at udfase gamle emballager.

– Emballageskrot koster en formue. Derfor skulle eksempelvis marketingafdelinger varsles i god tid, så de kunne kombinere andre designændringer på emballagen med Regulativ-kravene,” forklarer Sine Konge, projektleder CDK Marketing.

Involvering til yderste led

En af de omfattende opgaver for Arla har været dialogen med deres mange underleverandører. Ikke alle kunne umiddelbart levere de nødvendige informationer om ingredienser, og dette skulle der rettes op på, da mejerierne ikke må levere efter regulativet er trådt i kraft, hvis ikke de kan oplyse præcise data.

Internt har det også været nødvendigt med en helt stram styring af projektet.

– Struktur og opfølgning på fremdrift er nøgleord for at komme sikkert i land. Vi fandt ud af, at nogle af de krævede data ikke var tilgængelige nogen steder – eller at de var tilgængelige, men ukorrekte. Så 1169-projektet har givet en del ahaoplevelser og anledninger til at revidere interne it-systemer og arbejdsgange, men det er jo kun godt at få ryddet op. Og det har helt sikkert været med til at skabe en bedre datakvalitet i vores systemer,” påpeger Jan Nørgaard, Sales Support Manager, Consumer Denmark.

En af de erfaringer, Arla har gjort sig, og som andre leverandører bør være opmærksomme på, er netop, at mange af de informationer, regulativet påkræver, ikke allerede eksisterer i virksomhedens systemer. Eksempelvis kan der være ingredienser, der ikke tidligere er analyseret i en sådan grad, som regulativet kræver. Derfor er der et stort arbejde i at blive klar til de nye krav, og det er ikke noget, der kan klares ”over-night”.

BONUSINFO

GS1Trade Sync er allerede nu klar til at modtage de varestamdata, der lever op til Regulativ 1169, så kunderne kan indtaste data, så snart de er klar.

Fra december 2014 skal det være muligt at finde følgende informationer på færdigpakkede fødevarer:

 • Varebetegnelse eller beskrivelse af varen hvis en given varebetegnelse ikke er fastlagt i lovgivningen
 • Ingrediensliste, inkl. mængden af visse ingredienser
 • Nettoindhold
 • Opbevaring og anvendelse
 • Navnet på fødevarevirksomheden
 • Brugsanvisning/Tilberedningsvejledning
 • Næringsdeklaration
 • Mindst-holdbar-til dato
 • Allergeninformation (dette produkt indeholder ingen allergener, som det er obligatorisk at angive)
 • Alkoholindhold (dette produkt indeholder ingen alkohol)
 • Oprindelsesland (ikke obligatorisk for mejeriprodukter)

Artiklen er oprindeligt udgivet i e-magasinet Foodexpo 2014

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem