Etablering af en kollektivordning kan være løsningen på udvidet producentansvar

EMBALLAGETEMA: Udvidet producentansvar for emballager kommer til at få en meget stor betydning for vareproducenterne, da det er dem, der bliver ramt af lovgivningen, når den træder i kraft den 1. januar 2025. Mestendels fordi, at der med producentansvaret, også følger en kæmpe omkostning for producenterne, der spås at være på omkring 2 mia. DKK.

Lovgivningen går kort sagt ud på, at alle producenter bliver økonomisk og håndteringsmæssigt ansvarlige for, at de emballager, de sender på markedet, bliver genanvendt. Og dét kommer til at stille store logistiske krav til producenterne.

For hvordan skal producentansvaret organiseres; Hvem skal rent faktisk stå for håndteringen og behandlingen af affaldet? Er det kommunerne? Er det producenterne? Og hvornår skal affaldet overdrages, og til hvem? Hvordan skal virksomhedernes betaling til systemet udregnes, og hvem skal der betales til?

Spørgsmålene er mildest talt mange.

Tilslutning til en kollektivordning kan være løsningen for langt de fleste

I praksis er der nok ingen producenter, der selv ønsker at stå for indsamling og genanvendelse af emballager. Derfor kan løsningen lyde på, at man tilslutter sig en kollektiv ordning, som vil organisere og varetage ansvaret for, at de brugte emballager indsamles og genanvendes. 

Ved at tilslutte sig en kollektiv ordning, udliciterer producenten altså ansvaret til kollektivordningen, som så organiserer indsamling og genanvendelse af emballagerne. Selve finansieringen til kollektivordningen sker gennem gebyrer, som betales af de producenter, der tilslutter sig ordningen.

Samarbejde på tværs af branchen

I MLDK har vi til hensigt at være med til at sikre, at kollektivordningen implementeres på den mest miljømæssigt og økonomisk optimale måde. MLDK arbejder i regi af DagSam (vores samarbejsforum med dagligvarehandelen) på at etablere en kollektivordning i samarbejde med DI, L&F samt Dansk Erhverv. 

Mogens Werge, CSR & Public Affairs Manager udtaler: ”Det er klart, at et så omfattende projekt som dette kræver, at vi arbejder sammen på tværs af branchen, både som leverandører, men også sammen med andre aktører på det danske marked. Derfor er DagSam en vigtig del af processen.”

MLDK’s anbefaling: Start så tidligt som muligt

Jo tidligere du kommer igang med at tænke kravene til udvidet producentansvare ind i din produktion, jo bedre. Mogens fortæller:

”Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor omkostning for producenterne, når producentansvaret træder i kraft.  Derfor bør man som producent allerede nu analysere sin emballageanvendelse, og se om emballagerne er optimeret til genanvendelse. Er der fx emballager, der med fordel kan laves i monomateriale? Kan sammensatte emballage nemt skilles ad? Og er der steder, hvor man kan reducere forbruget?”  

MLDK vil i løbet af efteråret afholde en række webinarer om producentansvaret.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem