Et mere nuanceret billede

Når man gennemfører prissammenligninger på dagligvareområdet, er det vigtigt, at man ikke bare lader sig gribe med af de store overskrifter. Der er i den grad brug for at tegne et langt mere nuanceret billede, end det pressen og politikerne forsøger at tegne. Først af alt – hvad er sammenligningsgrundlaget? Er det relevant at sammenligne danske fødevarepriser med markeder som Bulgarien og Rumænien? Prisniveauer bør til en hver tid sættes i forhold til omkostningsniveauer, men der skal naturligvis også tages højde for faktorer såsom fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed.

Endvidere er det også vigtigt at forstå, hvad der driver evt. forskelle i priser. Eksempelvis er vi det eneste land af de markeder, vi normalt sammenligner os med (Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, England, Spanien, Portugal, Frankrig, Schweitz, Italien og Holland), der ikke har differentieret fødevaremoms. Hvor disse lande har en gennemsnitlig fødevaremoms på 7.1%, så har vi i Danmark en fødevaremoms på 25%. Ligeledes har det danske løn- og omkostningsniveau også en stor indflydelse på prissætningen.

Når man tegner et mere nuanceret billede af prissætningen og inkludere forhold såsom kampagnepriser, momssatser, forbrugsmønster, sammenligning af identiske produkter mv., så er sandheden en ganske anden – nemlig, at danske dagligvarepriser ligger på europæiske niveau.

Niels Jensen

Læs kommentar fra Mærkevareleverandørerne til den seneste analyse gennemført af Eurostat her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem