Essity: Mod et bæredygtigt, cirkulært samfund

Essity har gennem en årrække arbejdet med Science Based Targets og fik i 2018 godkendt planen af SBTi.

Der arbejdes med kortsigtede mål på reduktion af drivhusgasemissioner i scope 1, 2 og 3 inden 2030, der er i overensstemmelse med SBTi retningslinjer for well-below 2˚C for scope 1 og 2 samt below 2˚C for scope 3. Endvidere arbejdes der med langsigtede mål om at opnå Net-Zero i 2050. Forpligtelsen til at opnå Net-Zero inden 2050 er fuldt integreret i visionen om at forbedre trivsel gennem førende sundheds- og hygiejneløsninger.

Essity har valgt at arbejde med SBTi, fordi det giver en mulighed for at skabe transparens, få validering af 3. part samt få bekræftelse af, hvor meget Essity skal bidrage med for at holde den globale opvarmning under det målsatte niveau. For at nå Net-zero i 2050 er der igangsat initiativer igennem hele værdikæden, og der arbejdes med 8 overordnede indsatsområder på rejsen mod Net-Zero.

DE 8 OMRÅDER ER:

 • Bæredygtige innovationer
 • Klimasmarte råvarer
 • Produktion fri for fossile brændstoffer
 • Ressource-effektivitet
 • Banebrydende teknologi
 • Intet produktionsaffald
 • Ren transport
 • Mindre affald efter brug

ET UDPLUK AF INDSATSERNE PÅ UDVALGTE OMRÅDER ER:

BÆREDYGTIGE INNOVATIONER

Et fokus-område indenfor innovationer er genanvendelige produkter, hvor der senest er lanceret Libresse genanvendelige menstruationstrusser, der i livscyklus perspektiv har et mindre klima-aftryk end menstruationsbind. Dette skyldes bl.a. en reduktion af affaldsmængden med 88%.

KLIMASMARTE RÅVARER

På rejsen mod Net-Zero arbejder Essity på at identificere og skifte til kulstoffattige materialer samtidig med, at skovrydning forhindres og biodiversiteten bevares. Essitys papirfabrik i Mannheim, Tyskland, har som den første papirfabrik i verden startet en storskala produktion af papir med hvedestrå. På denne måde gives liv til et hurtigt fornybart produkt, der ellers ofte ville gå til spilde.

MINDRE AFFALD EFTER BRUG

Essity tager skridt til reduktion af affald bl. a. gennem ambitiøse målsætninger på emballageområdet samt innovationer, der skaber mindre affald. I 2022 blev Libero Touch Hybrid bleen, der kombinerer en genanvendelig blebuks med engangsbleindlæg, lanceret, hvilket i livscyklusperspektiv reducerer affaldsmængden med 22% og det samlede klima-aftryk med 35%.

På emballageområdet arbejder Essity med mål om: 85% fornybare eller genanvendte materiale i emballagen (2025) samt 100% genanvendelighed af emballage (2025).

Globale løsninger kræver handling fra mange aktører, og det er af afgørende betydning, at private virksomheder tager ansvar. Derfor tager Essity ansvar for initiativer i hele værdikæden for at sikre opnåelse af vores klimamål, der er godkendt af SBTi.

SBT-MÅL

Essity fik i 2018 SBTi godkendt handlingsplanen med klimamål. Planen har to overordnede mål:

 1. Kortsigtet mål om reduktion af emissioner i scope 1 og 2 med 35% og scope 3 med 18% inden 2030.
 2. Langsigtet mål om at opnå Net-Zero i absolutte tal i scope 1, 2 og 3 senest i 2050.

Baseline er 2016.

OM ESSITY

Essity er en førende global hygiejne- og sundhedsvirksomhed, der er dedikeret til at øge trivslen gennem produkter og tjenester. I Danmark markedsføres brands som Libero, Libresse, Tena, Lotus samt Tork. Essity bryder barrierer for trivsel og arbejder for et mere bæredygtigt og cirkulært samfund.

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem