Erik Frisk – afgående formand takker af med stolthed

Til Mærkevareleverandørerne Årstræf 2017 overdrager Erik Frisk formandsposten i Mærkevareleverandørernes bestyrelse til en anden. Efter tre et halvt år i førertrøjen giver han stafetten videre, men ser med stolthed tilbage på det, han og bestyrelsen har fået gennemført.

Tekst: KOMMID

Efter at have siddet i Mærkevareleverandørernes bestyrelse i ca. 10 år tog Erik Frisk i september 2013 rollen som formand. Som viceformand var det et naturligt skridt, at det var hans tur at tage formandstørnen.

– Det var ret nyt med en international leverandør på formandsposten, tidligere havde det været en af de store danske leverandører, der havde den post. Men ellers tror jeg, at det, der især har kendetegnet mig som formand, er, at jeg leder en aktiv bestyrelse, siger Erik Frisk og fortsætter:

– Alle skal deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, så vores medlemmer kan se, at de får noget for deres kontingent. Min forgænger Carsten Ørnbo havde allerede slået tonen an, hvor alle medlemmer af bestyrelsen også havde en aktiv rolle, og jeg fortsatte med deciderede opgaver til hvert bestyrelsesmedlem.

Ifølge Erik Frisk er det vigtigt, at der er et godt flow hele vejen fra bestyrelse via udvalg til medlemmerne og op igen til videre arbejde.

– Jeg synes virkelig, at Mærkevareleverandørerne er en forening, hvor alle bliver hørt og har indflydelse, hvis de ønsker det. Jeg tror aldrig, vi har haft så mange medlemmer i de forskellige udvalg, som vi har nu, og det tyder jo også på, at vi har nogle aktive medlemmer, der gerne vil bidrage.

Medlemmernes stemme

Omdrejningspunktet for bestyrelsen har de seneste år været 2018 strategien og de konkrete arbejdspunkter i relation hertil.

– Vi er meget fokuserede på strategien. Den ligger til grund for alle de beslutninger, bestyrelsen træffer. Vi har 5-6 punkter, vi konstant arbejder på og selv om det selvfølgelig ikke er et hop fra 1-10, kan vi se, hvordan vi løbende rykker os, siger han.

Han forklarer, at arbejdet er baseret på undersøgelser af medlemmernes tilfredshed og ønsker for foreningens fokus.

– Vi har taget et skridt ad gangen, så vi i det lange løb får gennemført det, medlemmerne ønsker. Vi lagde ud med en treårs plan, som vi har revideret hvert år og som er ændret fra at være en 2018 til en 2020-plan, så vi kan nå helt i mål på den måde, vi gerne vil. Vi har fået igangsat nogle gode initiativer og er skarpe på, hvor det er, vi vil hen, siger han.

Et af de områder, der især har været i fokus med Erik Frisk på formandsposten er fokus på mærkevaren.

– Det er et altafgørende fokus. Hvis ikke vi har det som omdrejningspunkt, kan alt andet være lige meget. Der er også andre vigtige pejlemærker, men mærkevarens værdi er det allervigtigste for leverandørerne.

Dialogen som omdrejningspunkt

For Erik Frisk er dialogen altafgørende.

– Mit mantra er dialog. Man skal tale sammen. Måske er det, man kan blive enige om, at man er uenige, men så er man da enige om noget. Det er OK at være uenige, men tal nu sammen, så vi ikke behøver at gøre det igennem pressen.

Erik Frisk påpeger, at Mærkevareleverandørernes kundesamarbejde er blevet bedre igennem de sidste år, netop i accepten af, at man ikke kan være enige om alt.

– Det er vigtigt, at vi tør have en mening og stille krav. Når vi afholder top-til-top møder med kunderne, får vi sagt det, vi gerne vil. Det som er vigtigt. Vi taler om innovation, mangfoldighed, effektivisering, fælles agendaer. Dialogen er blevet intensiveret de senere år.

Ifølge Erik Frisk er det vigtigt at sige sin mening for at skabe vækst, innovation og mangfoldighed.

– Vi har intensiveret dialogen med medlemmer og kunder, men også med medierne, politikere og andre stakeholders. Mærkevareleverandørerne har en mening, og den skal vi ikke holde tilbage.

Digitalisering i fokus

En ting er at have en holdning og turde sige den. Noget andet er at følge med udviklingen. Her er Mærkevareleverandørerne også godt på vej, mener Erik Frisk.

– Vi har fokus på den digitale agenda, noget som kommer til at fylde meget mere fremover. Vi taler med medlemmerne om deres behov og har på den baggrund lavet e-commerce-uddannelsen, der igangsættes nu. Det er nødvendigt, at vi er med, hvor det sker, og derfor skal vi også rykkes os digitalt nu. Det er bare et spørgsmål om tid, før e-commerce for alvor slår igennem i detailhandlen. Hos forbrugerne går det stærkt og leverandørerne er nødt til at følge med, siger han.

Derfor ser Erik Frisk også frem til de projekter, der igangsættes i 2020 planen.

– Planen er virkelig god og bestyrelsen kommer til at arbejde benhårdt på at få det til at lykkes. Samtidig er sekretariatet jo knalddygtige til at få tingene effektueret. Det er i øvrigt ikke mindst Niels’ fortjeneste, at tingene fungerer så godt. Han har jo også bidraget til øget synlighed og den gode dialog, siger den snart forhenværende formand.

Efter tre et halvt år i førertrøjen takker Erik Frisk nu af. Han er stoppet i Beiersdorf og giver derfor stafetten videre til en aktiv spiller. Helt farvel til arbejdslivet siger Erik Frisk dog ikke endnu.

– Jeg vil fremadrettet lave konsulent- og bestyrelsesarbejde, men jeg stopper i Mærkevareleverandørernes bestyrelse, for det er klart, at når man ikke længere er en aktiv del af gamet, så er det tid til at sige farvel og tak. Det har været nogle spændende år, og jeg er stolt af det, vi har opnået. På vores alles vegne, afslutter Erik Frisk.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem