En branche med fair samhandel

Før sommeren fremlagde EU-kommissionen et forslag til et EU-direktiv, der adresserer illoyal handelspraksis i dagligvarebranchen, og det er naturligvis noget, vi hos MLDK Mærkevareleverandørerne også har stor fokus på. Derfor har det også givet os anledning til at kigge på, hvad man gør i andre lande for at mindske problemet og skabe fair vilkår for alle parter i branchen.

England har opnået gode resultater med Groceries Supply Code of Practice (GSCOP)

For år tilbage lancerede man i UK Groceries Supply Code of Practice med det formål at skabe en dagligvarebranche med bedre samhandelsforhold, hvor hverken detailkæder eller leverandører bliver sat overfor urimelige handelspraksisser. I kodexet har man opstillet nogle retningslinjer, som skal overholdes i forbindelse med sammenhandel. Som udgangspunkt var GSCOP et frivilligt brancheinitiativ, men i dag er det blevet lovbestemt. Det betyder, at der nu sidder en ombudsmand som en uafhængig instans og vurderer eventuelle sager, hvor den ene part er blevet stillet over for urimelige krav fra sammenhandelsparten, og som viser sig at være et brud på kodexet.

Siden GSCOP blev indført i UK, har man set markante ændringer. I 2014 oplevede 79 % af leverandørerne brud på kodexet, og i 2018 er dette tal næsten halveret til 43 %. Blandt andet har ’kun’ 20% af leverandørerne oplevet illoyal handelspraksis i forbindelse med forecasting, hvorimod tallet var på 33% i 2014. Vi synes derfor, det er relevant at kigge på, hvad man kan gøre i Danmark, og ser positivt på, at EU-kommissionen nu sætter fokus på området.

Du kan møde Christine Tacon – ombudsmanden fra UK

Den 13. september afholder vi en nordisk fair trading konference sammen med vores søsterorganisationer (Norge, Sverige og Finland), hvor vi sætter fokus på sammenhandel i dagligvarebranchen. Her kommer UK’s ombudsmand Christine Tacon, AIMs Director Generel, Michelle Gibbons, samt mange flere spændende indlægsholdere. Har du ikke allerede tilmeldt dig, kan du gøre det lige her.

Hvis du vil blive lidt klogere på GSCOP, kan du høre Christine Tacon fortælle mere om det i videoen her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem