Det synes medlemmerne…

Tekst: KOMMID

Mærkevareleverandørerne har det seneste årstid haft fokus på forandringer og forbedringer inden for forskellige områder. Som led heri har Mærkevareleverandørerne Sekretariatet foretaget en medlemsanalyse, der forstærker dialogen med medlemmerne.

Medlemsanalysen har givet medlemmerne mulighed for at blive hørt og bidrage til forandring og forbedring.  Resultaterne har været gennemgående positive, men har samtidig givet Mærkevareleverandørerne noget at arbejde videre med.

Vær mere synlige

I alt deltog 105 medlemmer i undersøgelsen, og noget de især var enige om, er vigtigheden af, at Mærkevareleverandørerne er en synlig aktør i markedet. Et initiativ Mærkevareleverandørerne allerede har igangsat med en kommunikationsstrategi både internt og eksternt i foreningen. Strategien skal sikre bredere dialog og åbenhed mellem foreningen og medlemmerne. Samtidig skal kommunikationsstrategien gerne føre til langt større synlighed af foreningen og bevidsthed om dens aktiviteter – både for medlemmer, samarbejdspartnere, medier og øvrige interessenter.

Et nyere Mærkevareleverandørerne

Resultaterne fra medlemsundersøgelsen bekræfter, at Mærkevareleverandørernes initiativer og aktiviteter for et nyere og forbedret Mærkevareleverandørerne bliver anset som vigtige for medlemmerne. Som nævnt er et af de områder, der har været særligt fokus på, kommunikationsindsatsen. Et nyt og forbedret e-magasin, indholdsspækkede og inspirerende e-magasiner og et informativt nyhedsbrev er blot nogle af de indsatser, der er igangsat. Og planen er at fortsætte ad den vej. Samtidig arbejdes der intensivt på også udadtil at skabe langt større synlighed omkring foreningens arbejde. Flere presseindsatser er igangsat, stakeholders påvirkes og der kæmpes dagligt for at forbedre vilkårene for medlemmerne.

På det mere praktiske plan har Mærkevareleverandørerne effektiviseret ved at opdatere telefon- og videokonferencer, så medlemmerne hurtigt og nemt kan deltage i møder, konferencer og andet. Der arbejdes endvidere på at få implementeret et CRM-system og en automatisk tilmelding til Mærkevareleverandørernes aktiviteter via hjemmesiden, og sidst er der sket en effektivisering indenfor det regnskabsstyrende område, hvor bl.a. fakturering har været under luppen. Alt i alt arbejdes der fortsat på at forandre og forbedre det nuværende Mærkevareleverandørerne.

Se undersøgelsens vigtigste resultater herunder

− 85% har svaret middel eller derover, til spørgsmålet om, hvorvidt Mærkevareleverandørerne generelt set lever op til sin mission.

− Ca. 50% mener, at noget af det vigtigste er, at Mærkevareleverandørerne sikrer fair samhandelsvilkår for medlemmerne. Lidt under halvdelen af respondenterne mener ligeledes, at det er vigtigt, at Mærkevareleverandørerne sætter fokus på mærkevarernes betydning for forbrugerne, kunderne og samfundet. Desværre er det også indenfor de to områder, medlemmerne mener, at afstanden mellem vigtighed og performance fra Mærkevareleverandørernes side er stor.

− 77% mener, at niveauet for, hvorvidt Mærkevareleverandørerne lever op til sin kommunikationsstrategi enten er middel eller derover. Dog er det også her, der er størst afstand mellem vigtighed og performance, så det er her, der må sættes ekstra ind fremover.

− Der er generelt høj tilfredshed med Mærkevareleverandørernes information og kommunikation til medlemmerne via nyhedsbreve, e-magasiner og den nye hjemmeside.

− I Mærkevareleverandørerne har medlemmerne højst udbytte af netværksgrupperne i Mærkevareleverandørerne og væsentligt lavere udbytte af Årstræffet. Men med udgangspunkt i tilbagemeldingerne på Årstræf 2012 arbejder Mærkevareleverandørerne på et nyt og forbedret Årstræf, der næste gang afholdes den 14. marts 2013.

− Der er relativ stor spredning på vigtigheden af nye prioriteter og fokusområder. Dog er den højeste score på ”Initiativer og aktiviteter, der sætter fokus på reduktion af Out Of Stock”, og der ses en interesse for forecast samarbejde.

Artiklen er oprindeligt udgivet i DLF magasinet #2, 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem