Det Mener Mærkevareleverandørerne – The supply Chain Initiative

Tak til alle der deltog i Mærkevareleverandørernes konference på Christiansborg om barrierer for vækst i dansk dagligvarehandel.

En god konference, med gode indlæg og god debat. Vi er en vigtig sektor – ikke alene for de forbrugere, vi servicerer hver dag, men også for det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at vi har de rette rammevilkår. En god debat om de politiske rammevilkår og byrder branchen er pålagt. Der synes politisk forståelse for behovet for en kraftig oprydning i afgiftsjunglen og afgiftsindeksering  samt de administrative byrder, disse medfører. Nu mangler vi politisk handling.

Endvidere en anerkendelse af at branchen bør se samhandelsmodellen efter i sømmene og etablere et frivilligt branchekodex for god adfærd. De Europæiske brancheorganisationer har med The Supply Chain Initiativet mod Unfair Trading Practice skabt et godt fundament. Det er almindeligt, at to forhandlingsparter i kommercielle forhandlinger kan have forskellig forhandlingsstyrke. Et misbrug af denne forskel kan dog medføre ineffektiv og uhensigtsmæssig handelspraksis – også kaldet Unfair Trading Practice – UTP

Europa-Kommissionen definerer generelt UTP som ”En praksis, som klart afviger fra god praksis på handelsområdet og er i strid med god tro og redelig handlemåde. Illoyal handelspraksis anvendes typisk af en stærkere part over for en svagere part i en situation med en ulige magtfordeling og kan fremkomme i begge ender af B2B-forbindelsen og på et hvilket som helst stadium i forsyningskæden”.
http://www.supplychaininitiative.eu/da

Mærkevareleverandørerne støtter og vil arbejde aktivt for, at en dansk platform for The Supply Chain Initiative etableres på frivillig basis i brancheregi. Læs mere her – The Supply Chain Initiative mod Unfair Trading Practice – “Det Mener Mærkevareleverandørerne”  

Dansk Handelsblad sendte live-TV fra konferencen, se indlæg og debat her.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem