Det mener Mærkevareleverandørerne om effektiv udveksling af varedata

Med den fortsatte udvikling i behovet for informationsudveksling, ofte med afsæt i varestamdata i GS1 Trade Sync, følger også en række tilhørende services, som kan bidrage til højere datakvalitet og effektivisering af informationsudvekslingen samhandelsparterne imellem. For at sikre en effektiv informationsudveksling har vi i noteret en række vejledende principper, som bør være styrende for udviklingen.

Tekst: Mærkevareleverandørerne

Mærkevareleverandørernes position er følgende:

 • Høj datakvalitet er afgørende ikke alene for en effektiv værdikæde, men nu og ikke mindst i fremtiden, også vigtigt for at kunne efterleve lovgivningsmæssige                krav til forbrugerinformation. Samtidig ved vi også, at forbrugernes krav/ønsker til information er stigende. Derfor er det vigtigt med et effektivt setup for udveksling af diverse informationer.
 • For at kunne sikre høj datakvalitet, er det vigtigt, at man som leverandør kun opdatere sin information én gang – et sted, i standard format. Herefter stilles informationen til rådighed for dem, det måtte være relevant.
 • I et globalt marked er det vigtigt, at man definerer og følger markedsstandarder.
 • Eventuel individuel tilpasning bør ske så sent i værdikæden som muligt og som udgangspunkt af den, der ønsker individuel tilpasning.
 • Som princip, og helt i tråd med de Europæiske principper om fair samhandel, afholder den enkelte aktør i værdikæden egne omkostninger, herunder også omkostninger ved individuel tilpasning.
 • Produktdata, images mv. er leverandørernes ejendom, hvorfor leverandørerne afgør, hvem der kan få adgang til den pågældende information. Informationen må ikke anvendes, så den på nogen måder kan skade leverandørernes produkt og omdømme.
 • Det er vigtigt at, aktørerne på markedet frit kan anvende den service provider, man ønsker, når det gælder opdatering, hosting og udveksling af produktdata, da man selvafholder omkostningerne til denne.
 • Det er vigtigt, at den service provider, man anvender følger markedsstandard og er GDSN certificeret, så data frit kan flyde parterne imellem.
 • Den enkelte leverandør kan baseret på dokumentation og validering, også certificeres som ”service provider” af egne data.
 • Det er vigtig, at processer til at sikre en effektiv informationsudveksling understøtter effektiv og værdiskabende forretningsudvikling og ikke skaber barrierer herfor.

For at imødekommen fremtidens krav, ønsker og behov anerkender vi at forskellige detaillister og leverandører vælger forskellige løsninger.
Derfor er det vigtigt, at hver enkelt virksomhed individuelt vurderer, hvilken løsning der bedst opfylder ens behov og med afsæt i ovenstående principper træffer sit valg.

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem