Det mener deltagerne om Mærkevareleverandørernes nye digitale uddannelse

Der har allerede været flere igennem Mærkevareleverandørernes uddannelsesforløb. Her får du indblik i, hvad nogle af deltagerne på Digital Customer / Shopper Marketing-delen mener om forløbet.

”En af de primære årsager til, at jeg meldte mig til Digital Customer / Shopper Marketing forløbet på Mærkevareleverandørernes digitale uddannelse var for at blive klædt bedre på til dialogen med vores kunder. Med de online platforme har vi med helt nye butiksformater at gøre og uddannelsesforløbet har givet mig nye perspektiver og indsigt i nogle af de muligheder og trusler, vi står over for de kommende år. Det mest givende på forløbet har været at høre kundernes perspektiver. Samtidig har der på de forskellige kursusgange været en inspirerende dialog og debat. Vi bevæger os alle lidt på ukendt grund her og har samme problemstiller foran os, men sparringen med andre ligesindede giver rigtig meget. Jeg synes forløbet har været rigtig spændende og glæder mig til at bruge min nye viden i praksis”.
– Lars Schiolten, KAM i Carlsberg Danmark

”Jeg har deltaget i Mærkevareleverandørernes Digital Customer / Shopper Marketing-forløb for at blive klogere på den fagre nye verden vi med det digitale indtog står overfor. Forløbet har givet mig ny information ikke mindst om muligheder og trusler, og jeg er blevet mere bevidst om, at vi også ift. det digitale område skal tænke os godt om i vores forhandlinger med kunderne. Jeg er helt sikkert bedre rustet til dialogen og forhandlingerne med kunderne nu. Dét at forløbet er så funderet i kundesamarbejdet gør det særligt givende. Jeg kendte godt de digitale termer, men er helt sikkert blevet klogere på, hvilke muligheder vi har på forskellige områder. Vi har lang vej og har stadig meget at lære, men jeg har med det digitale forløb her fået en øjenåbner. Vi sender medarbejdere af sted på alle tre spor af uddannelsen, så vi internt kan få et fælles udgangspunkt for vores videre arbejde med det digitale område”.
– Henriette Weinreich, marketingschef i Fritz Schur Consumer products

”Vi er fuld gang med at reorganisere ift. det digitale område og sætter mere fokus på online handel end tidligere. Derfor er viden om, hvordan kunderne tænker og hvordan vi kan udnytte potentialet vigtigere end nogensinde. Vi kan se, at digital markedsføring giver vækst og den digitale platform bliver vigtigere og vigtigere. Vi ser frem til at bruge den viden vi indhenter online til at optimere salget generelt”.

Jeg har deltaget på spor 2 af uddannelsen, hvor jeg har fået stort indblik i hvor kunderne står, og hvordan de ser fremtiden. Et kæmpe plus ved uddannelsen er netop, at der kunderne er med som eksterne indlægsholdere – det gør det hele meget virkelighedsnært. Indholdet på forløbet er virkelig relevant og så er det givende at udveksle erfaringer med de andre kursusdeltagere, der sidder med de samme problemstillinger som en selv”.
– Janne Skall Sørensen, categori manager i Orkla confectionery & snacks Danmark

”Jeg har deltaget på spor 2 af Mærkevareleverandørernes digitale uddannelse for at få dybere forståelse for, hvad der foregår inden for det digitale felt og få bredere kendskab til de termer, der bruges og de muligheder, der foreligger. Oplæggene på forløbet var rigtig interessante og dialogen med de eksterne oplægsholdere meget givende. Vi fik god indsigt i, hvor kunderne er henne og hvilke tanker de gør sig. Det har været rart at høre, at kunderne også er i en læreproces og at vi har noget at lære på begge sider af bordet. Det vil gøre samarbejdet med dem lettere fremover.
Jeg føler, jeg går fra kurset med helt konkrete insights og værktøjer, der gør det muligt at træffe de rigtige beslutninger. Der har også været nogle meget brugbare dialoger med de øvrige kursister og overordnet set har forløbet været utrolig interessant.

Vi er flere fra organisationen, der tager uddannelsen – på alle tre spor – for vi mener, det vil gøre os i stand til at træffe nogle mere intelligente vang på det digitale område. Og så vil vi gerne have en fælles  forståelse, som vi kan bruge i det fremtidige arbejde. Det samlede pakke giver rigtig god mening i forhold til den proces, vi står over for. Det har kæmpe betydning for mit arbejde, at jeg ikke sidder alene med den viden, jeg har fået på spor 2, men at vi får et fælles sprog på tværs af de tre spor”.
– Marianne Rottbøll, marketingchef nordic i Royal Greenland

Vil du også selv opgraderes i det digitale felt?

Næste hold for Digital Customer & Shopper Marketing afholdes den 15. Juni hos Mærkevareleverandørerne, Flintholm Company House. Tilmeld dig her

Den 16. maj holdes næste Professional Diploma in Digital Marketing og næste seminar for c-level afholdes til Mærkevareleverandørerne CEO Forum 2017 den 31. maj.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem