Det danske forecastingsamarbejde

Tekst: KOMMID

”Vi skal lade være med at bruge ordet CPFR! CPFR startede i et samarbejde mellem Walmart og Listerine tilbage i 1998, men har slet ikke nået den udbredelse, man forventede. I Danmark bliver CPFR helt rimeligt forbundet med et samarbejdsideal, som kun passer til de allerstørste. I stedet bør vi i branchen snakke om forecastingsamarbejde og finde model, som er tilpasset størrelsen af markedet samt de ressourcer, der er til rådighed.”

Synspunktet er Jesper Aastrups. Han er tilknyttet CBS’s Supply Chain Management gruppe og har i samarbejde med Mærkevareleverandørerne gennemført et projekt om forecastprocesser i den danske dagligvaresektor.

Alle har fokus på forecasts – bare ikke i fællesskab

Projektet konkluderer, at der opleves manglende integration mellem kunde og leverandør, når det kommer til at dele relevante informationer og komme til et forecast, som kan være et fælles udgangspunkt for en kampagne.
Både på leverandørsiden og på kundesiden arbejdes der disse år intenst med den interne integration af disse processer. Både at få henholdsvis logistik og kategori på kundesiden og salg og logistik på leverandørsiden til at arbejde tættere sammen omkring planlægning og forecasts. Men integrationen på tværs af leverandør- og detaillistgrænserne halter.

Bedre forecasting kræver flere ressourcer

En barriere er ifølge Jesper Aastrup at ordentlige forecasts i sig selv kræver ressourcer, og det at engagere både kunde og leverandør i fælles forecastprocesser kræver en del ressourcer. Virkeligheden er, at de tidsmæssige ressourcer til de mange kampagner er simpelt hen ikke til stede.

Holder kortene tæt til kroppen

En anden barriere, som CBS-forskningen peger på, er, at det ikke har været praksis at dele prispunkter på kampagner.
– Mange leverandører er af den opfattelse, at en kampagnes prispunkt repræsenterer den vigtigste information i forhold til at forudsige en kampagnes salg. Men for kunden repræsenterer dette meget følsom information og derfor er praksis ikke at dele dette, siger Jesper Aastrup.

Kunderne ser ikke nødvendigheden

Paradokset opstår ifølge Jesper Aastrup, da leverandørerne til trods for planlægning baseret på relativt upræcise forecasts formår at levere med meget høje servicegrader – også til kampagner. Resultatet heraf er, at detaillisten ikke oplever noget særligt incitament til at bruge de nødvendige ressourcer på at genere.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem