De danske leverandører er hårdt ramt

Leverandørerne mærker i høj grad, hvordan de stigende skatter og afgifter påvirker den danske industri negativt. Tid, penge og ressourcer bliver brugt de forkerte steder, og det går ud over produktudvikling, innovation og vækst. En udvikling, der kan få fatale følger for dansk økonomi.

Tekst: KOMMID

ARTIKEL 1: CARLETTI

De barske kendsgerninger
Konsekvensen af stigende skatter og afgifter er hos Carletti faldende omsætning, fyringer og en nødvendig stillingtagen til, hvorvidt det fortsat kan gå at producere i Danmark

Med de stigende skatter og afgifter har Carletti været nødt til at afsætte et stort antal arbejdstimer til administration , hvilket betyder, at de har mindre tid til at effektivisere og produktudvikle, siger Niels Petersen, administrerende direktør hos Carletti.

En konsekvens, der på lang sigt kan have afgørende konsekvenser for virksomheden. Men også på kort sigt har de stigende skatter og afgifter vidtrækkende konsekvenser.

Faldende varemarked

Priserne på bl.a. chokolade er med de stigende skatter og afgifter kommet højt op i pris, og det har resulteret i, at det danske varemarked er faldet med 5% målt i volumen i år.
– Vi har måttet fyre folk udelukkende som følge af de stigende skatter og afgifter, og selvom de samme afgifter også gælder for udenlandske leverandører, har vi i Danmark samtidig en højere arbejdsløn og en efterhånden høj afgift på el og energi, siger en oprørt Niels Petersen.

At markedet er faldet, betyder, at konkurrencen stiger, fordi det er det samme antal leverandører, der konkurrerer om et mindre marked. Priserne kommer under pres, og som leverandør i Danmark vil man typisk i sidste ende tjene mindre på sine varer.

En lempelse er nødvendig

Som en konsekvens af de stigende afgifter har Carletti været nødt til at gøre poserne mindre.
– Chokolade er impulsvarer, og det betyder, at når poserne når over en vis pris, sælger vi dem ikke. Derfor bruger vi også mange ressourcer på at ændre emballagen løbende, siger Niels Petersen og henviser til de mange timers administrativt arbejde, der samtidig bremser produktudvikling og nytænkning.

Hvis afgifterne fortsat stiger, ser Carlettis fremtid desværre ikke så lys ud. Niels Petersen ridser de barske kendsgerninger op:
– Indtil videre har det betydet, at vi har måtte fyre folk, og vi overvejer da, om vi på længere sigt kan producere i Danmark? Vi producerer også i Polen, og vi har ingen planer eller ønsker om at flytte den danske produktion udlands, men spørgsmålet trænger sig mere og mere på, hvis ikke der kommer en lempelse af afgifterne.

ARTIKEL 2: STRYHNS

De stigende skatter og afgifter er ineffektive

De stigende skatter og afgifter gør det vanskeligt at være leverandør i Danmark, og det vil i sidste ende ramme Danmark og dansk økonomi hårdt, mener Stryhns

Stryhns oplever, at de stigende skatter og afgifter har en særdeles negativ effekt – ikke kun på deres eget marked, men på hele den danske industri.
– Fedtafgiften bør afskaffes! Den er meget dyr at operere med og kræver mange ressourcer at opkræve. Det er en ineffektiv skat, der skader industrien og kernen i dansk industri, som er fødevareproduktion. Og i sidste ende vil det skade Danmarks økonomi, siger Kristian Kornerup, administrerende direktør i Stryhns.

Kristian Kornerup fortæller, at de hos Stryhns har mærket, hvordan de stigende skatter og afgifter har været forbundet med store omkostninger. Det har kostet Stryhns tid, ressourcer og penge bare at forstå lovgivningen og dens konsekvenser.

Negativ vækst

Kombinationen af de stigende skatter og afgifter, den økonomiske krise og de stigende råvarepriser har en negativ effekt på Stryhns kategorier, der i år falder mellem 3 og 10 %. Kristian Kornerup uddyber konsekvenserne:
– De vilkår, der er for produktion i Danmark, er blevet forringet ad flere omgange. Helt konkret betyder det, at vores kategori falder, og det gør det vanskeligt at opretholde arbejdspladser, der igen gør det vanskeligt at skabe vækst og innovation.

Hos Stryhns ønsker de at afskaffe det, de kalder den ineffektive fedtafgift. Med de konsekvenser, den hidtil har medført, må Stryhns forholde sig til, at deres forretning er blevet mindre og fortsat bliver mindre som følge heraf.

ARTIKEL 3: BRYGGERIFORENINGEN

Forvridninger i samhandlen

I Bryggeriforeningen kæmper de med afgifter, der får den danske forbruger til at købe øl og sodavand ved den tyske grænse. En tendens, der også mærkes i andre brancher

I dag bliver 1/3 af øl og sodavand købt syd for grænsen, fordi vi i Danmark er kommet ud af trit med vores nabolande, når det gælder skatter og afgifter. Derfor må de konsekvent stigende skatter og afgifter afskaffes, mener Niels Hald, direktør i Bryggeriforeningen.
– De danske afgifter må have en ende – i hvert fald for vores produkter. Vi er kommet ud af trit med vores nabolande, og det giver enorme forvridninger i samhandlen, siger Niels Hald.

De danske forbrugere kører til Tyskland efter øl og sodavand, men andre varer ryger også oftere og oftere i indkøbskurven. Derfor vil en afskaffelse af de konsekvent stigende afgifter være godt for alle danske leverandører.

Vidtgående konsekvenser

Forskellen i prislejet mellem Danmark og vores nabolande bliver stadigt større, og det mærker Bryggeriforeningen.
– Hvis det fortsætter sådan, vil mere og mere blive flyttet syd for grænsen. Problemet er, at de danske butikker så går glip af salg og i yderste konsekvens får en faldende omsætning og må afskedige medarbejdere. Og det begrænser vores muligheder for udvikling, siger Niels Hald.

Mindre beskæftigelse i Danmark er ikke den eneste konsekvens af de stigende skatter og afgifter på øl og sodavand. Der er også store miljøkonsekvenser, da der ikke er pant på dåserne i Tyskland. Niels Halds smider tørre facts på bordet:
– Der bliver solgt mindst 1.2 mia. dåser syd for grænsen årligt, og det svarer til 5000 elefanter i aluminium, hvoraf en stor del ender i Danmark.

De stigende skatter og afgifter har altså ikke bare negative konsekvenser for Bryggeriforeningen og dens medlemmer, men i sidste ende for hele den danske industri, økonomi og miljøet.

ARTIKEL 4:

Indeksering af afgifter

I september blev vedtaget en fremtidig indeksering af en række afgifter, der vil ramme mange af Mærkevareleverandørernes medlemmer hårdt. Indekseringen har to konsekvenser; øget grænsehandel og øgede omkostninger hos leverandørerne.

Indekseringen betyder, at afgifter automatisk stiger hvert andet år – uafhængigt af produktets pris. Den jævnlige stigning betyder, at leverandører bliver underlagt en økonomisk og administrativ belastning, da de enten skal betale afgiftsstigningerne selv eller ændre på størrelsen af emballagen. I de fleste tilfælde vil leverandørerne være nødt til at skubbe afgiftsstigningen over på kunderne, der vil opleve, at poserne bliver mindre, da en prisstigning vil udelukke leverandøren fra konkurrencen på markedet.

Smertegrænsen er nået

Den fremtidige indeksering rækker ind over både chokolade- og sukkervareafgiften, fedtafgiften samt øl- og mineralvandsafgifterne, og disse afgifter rammer en meget bred del af branchen.

Branchen siger stop, for konsekvenserne af de stigende afgifter ses i en voksende grænsehandel, der allerede udfordrer det danske marked, og i enorme omkostninger for leverandørerne, der ikke kan tåle flere stigninger. Smertegrænsen er nået, og flere af branchens aktører opfordrer til en afskaffelse af indekseringen af afgifter.

Artiklen er oprindeligt udgivet i DLF magasinet #2, 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem