Danish Crown: Sammen skaber vi en mere bæredygtig fremtid for fødevarer

For mere end 130 år siden udviklede danske landmænd deres egen produktions- og markedsføringskooperative organisation med et stærkt fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed. Dette samarbejde markerede begyndelsen på Danish Crown.

Vores arv har lært os værdien af at samarbejde, og det har Danish Crown altid tyet til, når vi har mødt udfordringer. Vores dybe interesse i initiativet, Science Based Targets initiative (SBTi), bygger videre på denne overbevisning, da initiativet tager udgangspunkt i et stærkt samarbejde mellem organisationer, der ønsker at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Vi står overfor en rigtig stor opgave i landbruget og i vores produktion. Men bekæmpelsen af klimaforandringer er afgørende, og vi kan ikke udskyde en løsning her. Vi bliver nødt til at handle nu.

SBTi giver os en standardiseret tilgang til måling af vores emissioner. I kombination med vores eget dataprogram, vil SBTi støtte os mod de mål, vi har defineret, og initiativet er endnu et vigtigt redskab i bestræbelserne på at opnå det 70% reduktionsmål, som et bredt flertal af det danske parlament har vedtaget. Vi har forpligtet os til at fastsætte klimamål under SBTi i september 2021. Vi indsendte vores mål i juli 2022 til validering, og vores mål i den kommende fremtid blev godkendt samme år i november.

En af de største initiativer på vores bæredygtighedsrejse er Klimavejen. Det er et bæredygtighedsprogram for vores landmænd, hvor de udvikler individuelle mål, der støtter både dem og Danish Crown i at opnå vores mål. Landmændene registrerer systematisk data og information om deres gårdes klimapåvirkning, biodiversitet, dyrevelfærd og samfundsansvar. Vi indsamler primærdata om vores landmænds emissioner, der udgør en betydelig del af vores scope 3-emissioner. Vi indsamler primære scope 1- og 2-data fra vores logistikløsninger, slagterier og forarbejdningssteder. Sammen giver data os gennemsigtighed i emissionerne i vores værdikæde.

Den grønne omstilling af fødevareindustrien er afgørende for Danish Crown, og vores forretningsstrategi bygger på massive bæredygtighedsinvesteringer. Ved at være valideret af SBTi har vi nu fået bekræftelse fra FN og videnskabsfolk om, at vores tidsplan frem mod 2030 er realistisk og repræsenterer en international, videnskabelig tilgang til væsentlig reduktion af vores klimaemissioner.

SBT-MÅL

Danish Crown forpligter sig til at reducere absolutte scope 1- og 2-udledninger af drivhusgasser med 42% inden 2030 fra et basisår i 2020*. Vi forpligter os også til at reducere scope 3-udledninger af drivhusgasser med 20% pr. kg. produceret output inden for samme tidsramme.

*Målsætningen inkluderer landrelaterede udledninger og fjernelser fra bioenergifoder.

OM DANISH CROWN

“Sammen skaber vi en mere bæredygtig fremtid for fødevarer” er den vision, vi arbejder hen imod hos Danish Crown. Vi er på en rejse fra at være en slagteriorganisation til et moderne fødevarefirma med målet om at skabe bedre mad for en lysere fremtid.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem