CSR: Virksomhederne har et ansvar!

Europa-Kommissionen udkom i april med rapporten: ”How companies influence our society: Citizens view”. I rapporten spørges de europæiske borgere, hvem de mener, bør gå forrest, når det handler om at påvirke virksomhederne til at tage et samfundsmæssigt ansvar. Heldigvis er 49 % af europæerne ganske klar over, at de som borgere og forbrugere har et ansvar for at gå forrest. 40 % peger derimod på, at virksomhederne alene selv skal drive samfundsengagementet, og 36 % på, at det er politikernes ansvar.

For flere og flere virksomheder er det ikke længere bare ansvarligt at gå forrest og påtage sig et ansvar, men uundgåeligt, hvis man vil opnå optimal forretningsudvikling og vækst på sigt.
Der er ikke nødvendigvis tale om revolutioner – selv små forandringer kan gøre en stor forskel, hvis blot viljen er tilstede. Viljen til at ville noget bedre. Viljen til at sætte fremskridtet på dagsordnen og tage et samfundsmæssigt ansvar.

Ønsker du at læse hele rapporten så klik her!

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem