COOP er optaget i The Supply Chain Initiative

For få uger siden blev COOP registreret som fuldgyldigt medlem i The Supply Chain Initiative. Dermed går COOP i front, når det handler om at fortælle omverden, at vi også i Danmark går ind for og støtter op omkring fair samhandel i fødevarebranchen.

Tekst: KOMMID


The Supply Chain Initiative (SCI) er et fælles initiativ iværksat af otte organisationer på EU-plan. De repræsenterer fødevareindustrien og arbejder på at fremme fair forretningsskik og samhandel i branchen.

Initiativet er iværksat efter, at de europæiske institutioner er blevet opmærksomme på en række udfordringer med samhandlen i fødevareforsyningskæden. Disse udfordringer handler om alt fra fordeling af erhvervsmæssige risici, “listing fees” og aftalemæssige sanktioner til levering og modtagelse af varer.
Resultatet af arbejdet med at fremme fair samhandel er et sæt principper mod Unfair Trading Practice, som alle parter i samhandel skal følge. Hermed lægger man også op til, at urimelig handelspraksis kan opstå i et hvilket som helst led i fødevareforsyningskæden, og at interessenterne skal være villige til i fællesskab at afhjælpe en sådan praksis på effektiv vis.

Et godt initiativ

Jens Visholm, koncerndirektør COOP, stiftede bekendtskab med initiativet for nogle år siden, og indrømmer, at de hos COOP i første omgang var lidt tilbageholdende med at blive en del af initiativet:

– Vi tænkte: Har vi nu brug for det? Vi synes egentlig, vi var, og altid har været, meget fair i vores tilgang til samhandel med leverandørerne. Efter lidt betænkningstid blev vi alligevel enige om, at der ikke er noget, i The Supply Chain Initiative, som vi ikke kan tilslutte os. Det er et godt initiativ, og det er en god idé at have nogle fælles rammer at arbejde ud fra, siger han.


Mange andre, udover COOP, betragter The Supply Chain Initiative som et godt tiltag i branchen. Faktisk har over 1.000 virksomheder registreret sig, og for lidt over et år siden underskrev også Coop ’Letter of Intent’ og tilmeldte sig dermed initiativet mod Unfair Trading Practice.

For at blive registreret som medlem, skal man opfylde en række kriterier – herunder uddannelse af organisationen mv. Det har COOP nu gjort, og for få uger siden blev de registreret som fuldgyldigt medlem.
Jens Visholm fortæller om processen:

– Der har ikke som sådan været noget, vi skulle ændre i forhold til den måde, vi plejer at gøre tingene på, men det har været en givende og lærerig proces for os internt. Det er altid en god idé at kigge indad i forhold til den måde, man gør tingene på. Også når det kommer til samhandel med leverandørerne. Selvfølgelig skal sådan nogle ting være på plads.

Øget tillid

Der er ikke noget banebrydende nyt, mystisk eller avanceret over The Supply Chain Initiative. Principperne opstiller en ramme for samhandel, der sikrer konkurrence, tillid og kontinuitet. Alt sammen noget, der er nødvendigt for forretningsudvikling, innovation og bæredygtighed i branchen. Man udvikler sig altså ikke kun internt, men kan også opnå markante konkurrencefordele ved at styrke relationerne til sine leverandører. Det kræver imidlertid, at fokus flyttes fra kortsigtet til en mere langsigtet optimering. Jens Visholm forklarer, at han også for COOP ser en række eksterne fordele ved at være en del af initiativet:

– Eksternt håber jeg, det betyder, at omverden og vores leverandører vil få øget tillid til os.

Et vigtigt signal

Udover øget tillid er der også andre vigtige ting på spil; de signaler vi sender til omverden. Danmark er ringe repræsenteret i initiativet, hvilket Jens Visholm også kommenterer på:

– Vi syntes faktisk, det er lidt pinligt, at det danske marked ikke støtter op om dette initiativ. Vi vil hos COOP gerne signalere, at der ikke er noget galt i at tilslutte sig.


Hos DLF deler man holdningen om, at flere bør følge efter COOP og tilslutte sig The Supply Chain Initiative. Niels Jensen, CEO, Mærkevareleverandørerne, siger følgende:

– Danmark er et af de få markeder i Europa, hvor der hverken er gennemført frivillige branche-initiativer eller taget et politisk initiativ mod Unfair Trading Practice. Derfor er COOP’s tilslutning et vigtigt signal til leverandørerne og omverden generelt. Vi håber flere vil følger efter.

The Supply Chain Initiative er udarbejdet med henblik på, at det skal være til gavn for både de parter, som er involveret i samhandel, forbrugerne og samfundet som helhed. I sidste ende håber man, at initiativet vil føre til en kulturændring, som gavner alle spillere inden for fødevareforsyningskæden.

Bliv en del af initiativet

Alle virksomheder i fødevareforsyningskæden er velkomne til at deltage i initiativet. For at gøre dette, skal hver enkelt virksomhed overholde principperne for god praksis i samhandel og opfylde en række krav, der har til hensigt at integrere principperne i virksomhedens løbende drift. Læs mere om krav og tilmelding her.


Nyttige Links:
Læs også om arbejdet med bedre samhandelsvilkår i interviewet med Anna Maria Corazza Bildt, tidligere svensk statsministerfrue – link.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem