Carlsberg integrerer klima i forretningsdriften

Carlsberg fik godkendt SBT i 2017. Sidenhen har bryggeriet lanceret flere tiltag, der har reduceret CO2-udledningen og bidraget til at begrænse den globale opvarmning.

Carlsberg tilsluttede sig klimainitiativet i 2017 som den første danske virksomhed og en af de første virksomheder i verden.

”Vi er glade for, at vi med SBT har kunne sætte konkrete videnskabsbaserede CO2-reduktionsmål og gøre klima til en aktiv del af vores måde at drive virksomhed på”, siger Tenna Skov Thorsted, ansvarlig for bæredygtighed. Carlsbergs seneste bæredygtighedsprogram, Together Towards Zero & Beyond, er bryggeriets svar på globale udfordringer såsom klimaforandringer og vandknaphed. Senest i 2030 skal al vedvarende elektricitet komme fra nye aktiver, og bryggeriets aktiviteter i Fredericia skal være CO2-neutrale (scope 1 og 2, uden egen logistik).

Derfor har Carlsberg indgået en elkøbsaftale, som fra 2024 skal levere lokaltproduceret ny, grøn strøm til bryggeriet i Fredericia.

”Ambitionen om CO2-neutralitet inden 2030 kræver, at vi finder nye veje til at skaffe energi til brygprocessen. Ved at skifte fra fossile brændstoffer til elektrificering har vi mulighed for at reducere vores CO2-udledning markant. Elektrificering er et stort skridt for os, og et stort skridt ind i fremtiden. Den næste store opgave er vores mål om en Net-Zero værdikæde i 2040 (scope 1, 2 og 3)”,

siger Tenna Thorsted.

CO2-REDUCERENDE TILTAG

Carlsberg har også en målsætning om, at al bryggeriets emballage inden 2030 skal genbruges, genanvendes eller kommer fra fornybare ressourcer.

”Et effektivt pantsystem og en returprocent på 93 er vi godt med i Danmark. Den model vil vi gerne indføre på tværs af vores markeder, så vi kan lykkes med at indsamle 90% af vores flasker og dåser på verdensplan, som også ligger i målsætningen”, siger Tenna Thorsted. Carlsberg arbejder desuden mod en reduktion på 50% af ny fossilbaseret plast og 50% genanvendt indhold i flasker og dåser. De har bl.a. lanceret 100% genanvendt plastikomslag om alle dåser. Carlsberg fokuserer også på de råvarer, man får fra landbruget. Inden 2040 skal alle råvarer, Carlsbergs øl brygges på, komme fra regenerativt landbrug.

”Regenerativt landbrug er under udvikling, men for os er fokus på at forstyrre jorden så minimalt som muligt og tage hensyn til klimaet og naturen. Der er store fordele ved de regenerative dyrkningsmetoder såsom reduceret CO2-udledning og en øget biodiversitet. Kan vi hjælpe med at forbedre disse elementer, når vi brygger øl, så er vi selvfølgelig interesseret i det”, afslutter Tenna Thorsted.

Carlsberg Danmark har reduceret sin absolutte udledning i hele værdikæden med 28% fra omtrent 280.000 ton CO2e i 2015 til 200.000 ton CO2 i 2022.

SBT-MÅL

Carlsberg blev grundlagt på Valby Bakke i 1847 og er i dag verdens tredjestørste bryggeri i mere end 150 lande med over 140 ølbrands. Med tre fonde, to museer og et forskningslaboratorium udfolder de forskning og innovation samt yder støtte til videnskab, kunst og kultur.

OM CARLSBERG

Carlsberg Group har forpligtet sig til at opnå nul udledning af drivhusgasser fra sine bryggerier inden 2030 og og at reducere udledningen af drivhusgasser i værdikæden (scope 1, 2 og 3) med 30% per liter produced inden 2030 fra basisåret 2015. Carlsberg arbejder på at opdatere målene, som blev godkendt i 2017 i henhold til de nyeste SBTi- krav, og få dem godkendt sammen med det langsigtede SBT-mål om nul emissioner i værdikæden inden 2040.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem