Bliv en del af Miljøstyrelsens affaldskampagne

Mere end 90 pct. af danskerne mener, at det er forkert at smide affald i by og natur. Men vi gør det alligevel. Miljøstyrelsen lancerer nu en adfærdskampagne, der skal minde borgerne om at smide affald i skraldespanden – ikke i naturen. Danske take away-leverandører inviteres til at være en del af kampagnen, og MLDK støtter naturligvis op om kampagnen og initiativet.

Henkastet affald er et kæmpe problem. Det ødelægger ikke bare naturen – og naturoplevelsen – det er også enormt dyrt. Der bruges skønsmæssigt op mod 500 mio. kr. årligt på oprydning efter henkastet affald i Danmark. Det vil Miljøstyrelsen nu gøre op med i en ny kampagne, der lanceres i dag. Kampagnen ’Tak for ingenting… i naturen’ er et initiativ under regeringens handlingsplan ’Plastik uden spild’.

Hvad består kampagnen af?

Miljøstyrelsen har på baggrund af adfærdsanalyser udført af bro kommunikation og Rambøll Management Consulting udviklet kampagnemateriale, som skal minde borgerne om at smide deres take away-affald i skraldespanden. Materialet har milde øjne, som er placeret på en solgul baggrund. Øjnene går igen på emballage og skraldespande.

– Vi håber meget på bred opbakning om kampagnen fra både take away-leverandører og borgere, så vi kan få sat fokus på det store problem, som henkastet affald udgør for miljø og dyreliv. Indsamling af henkastet affald er desuden omkostningstungt, hvilket også udgør et stort incitament til at mindske henkastet affald, fortæller Nina Espegård Hassel, Kontorchef for Cirkulær Økonomi & Affald i Miljøstyrelsen.

Kampagnen lanceres nationalt d. 10. maj. Fra den dato kan alle kommuner og take away-leverandører hente kampagnematerialet på plastikviden.dk eller takforingenting.ltbc.dk/ og deltage.

Kommunerne kan blandt andet hente folie til opsætning på kommunale skraldespande i bynære naturområder som parker, havnefronter osv. Kampagnematerialet til take away-leverandører består bl.a. af stickers til emballage, bordkort, visitkort, badges etc.

Bliv en del af kampagnen

Med få og enkle skridt kan take away-leverandører bestille kampagnematerialerne på:

  1. Green Key-platformen, hvor materialerne kan tilpasses med logo: takforingenting.ltbc.dk/
  2. Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor materialerne kan downloades i ikke-redigerbare versioner: plastikviden.dk

Fakta og baggrund

Henkastet affald og særligt plastik i naturen er et betydeligt samfundsproblem med miljømæssige, økonomiske og æstetiske implikationer. Når plastik efterlades i naturen, nedbrydes det langsomt og bliver neddelt til mindre og mindre stykker, der ender som mikroplast. Mikroplast ophobes i naturen og ender i værste fald i vores fødevarer og drikkevand. Plastik i naturen er også skadeligt for dyrelivet, som kan komme til at spise og kvæles i det. Økonomisk udgør plastik potentielt en ressource, som kan genbruges eller genanvendes, men ender plastik i naturen, er det ikke blot spild af ressourcer, men også en omkostning at fjerne det igen. Desuden ødelægger store mængder plastik og andet affald naturoplevelserne for borgerne.

Det anslås, at ud af den samlede mængde affald i Danmarks natur udgør plastik knap 40 pct.(1) Der findes ikke sikre tal for, hvor meget affald, der bliver efterladt i naturen og byrummet. I 2019 indsamlede danskerne 156 ton affald i natur og i byområder som led i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling(2), men tallet er ikke retvisende for, hvad der reelt henkastes – det siger blot, at det er tale om betydelige mængder.

(1) Regeringen (2019): Plastik uden spild – Regeringens plastikhandlingsplan
(2) Danmarks Naturfredningsforening (2019)

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem