Toms Gruppen: Klimakampen er for vigtig til gætvæk

Foto: Better Energy

Bekæmpelse af klimaforandringer er for Toms Gruppen rykket helt ind i kernen af forretningsstrategien. Men hvad betyder det helt konkret for en virksomhed som Toms? 

Svaret på det, skal findes i videnskaben. For som Toms Gruppens administrerende direktør Annette Zeipel fortæller, er området alt for vigtigt til gætværk: 

”De udfordringer, vi alle står overfor med klimaforandringerne, har en størrelse og kompleksitet, der kræver, at vi alle sikrer, at vi gør nok, og at vi gør det rigtige. Det er grunden til, at vi i 2021 besluttede at tilslutte os Science Based Targets,” siger hun og fortsætter:  

”Det er vores garanti for, at vores klimaindsats er ambitiøs nok til som minimum at leve op til Parisaftalens målsætninger, og det guider os til at lægge kræfterne dér, hvor det batter mest. Samtidig giver det en værdifuld ramme og retning for det samarbejde, der er så afgørende for, at vi lykkes på tværs af værdikæden.” 

Hos Toms Gruppen følger tilslutningen efter en række initiativer, der allerede har sikret en mærkbar reduktion af virksomhedens GHG-emissioner på scope 1 og 2. Hele 19 procents reduktion blev opnået i 2022. 

Men som arbejdet med at sætte reduktionsmål har vist, er det i scope 3, at Toms Gruppen skal finde de helt store reduktionsmuligheder. 

”Det er helt tydeligt, at det især er i vores kakao-forsyningskæde, og til dels tilknyttet logistik og transport, at vi skal sætte ind for at reducere vores samlede GHG-emissioner. Det gælder ikke mindst de emissioner, der hører under FLAG-delen af scope 3,” fortæller Annette Zeipel med henvisning til de emissioner, der vedrører ”Forest, Land and Agriculture”. 

Foto: Better Energy

Fortsætter omstillingen til og investeringer i vedvarende energi  

Netop nu arbejder SBTi’s eksperter på at validere Toms Gruppens reduktionsmål for scope 1, 2 og 3. For scope 1 og 2 har Toms Gruppen sat mål, der ligger en del over SBTi’s krav. Reduktionsmålene vil kræve, at Toms Gruppen fortsat arbejder målrettet på at bruge mindre energi i sin produktion – og fortsætter omstillingen til og investeringer i vedvarende energi: 

”Vores vej til at nå vores mål for scope 1 og 2-reduktioner kommer til både at indeholde investering i merproduktion af vedvarende energi og reduktioner af vores direkte CO2-udledninger. Konkret vil vi reducere min. 2.000 ton CO2 frem mod 2030,” siger Annette Zeipel. 

Nye tiltag og tæt samarbejde med leverandører og andre forretningspartnere 

Hvor scope 1 og 2-reduktioner således kalder på fortsættelse af den klimaindsats, Toms Gruppen har gjort gennem de tidligere år, vil arbejdet med scope 3-reduktioner kræve nye typer af tiltag og samarbejde. Som en af de første virksomheder, har Toms Gruppen sat separat mål for sine FLAG-emissioner, og både arbejdet med at nå dem og nå sine ”Energy & Industry” scope 3-mål vil ske i nært samarbejde med leverandører og andre forretningspartnere.  

”Det er et arbejde, der knytter sig nært til det store fokus, vi allerede har på ansvarligt indkøb, hvor sikring af ingen afskovning er et af vores kernemål. Vores arbejde indenfor de to dele af vores strategi, ser vi vil have værdifulde synergier, og det vil kalde på et stærkt samarbejde med vores leverandører. Det er et samarbejde, vi ser meget frem til,” afslutter Annette Zeipel. 

Foto: Better Energy

SBT-MÅL 

Toms Gruppen har indsendt følgende mål til SBTi-validering: Reducere sine absolutte scope 1 og 2-drivhusgasemissioner med 68% inden 2030 i forhold til basisåret 2021 og til fortsat at indkøbe 100% vedvarende elektricitet. På scope 3 har Toms Gruppen sat de to mål at reducere emissioner indenfor ”Energy & Industry” med 42% og for ”FLAG”-delen at reducere med 30% inden 2030.   

OM TOMS GRUPPEN 

Toms Gruppen er Danmarks største producent af slik og chokolade – og bekæmpelse af klimaforandringer udgør et af de centrale strategiske fokusområder i Toms Gruppens 2026-strategi.  

I 2022 tilsluttede Toms Gruppen sig SBTi og investerer løbende i projekter til energi- og emissionsreduktion. 

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem