Arla: Mejeriprodukter med lavere CO2-aftryk

I januar 2022 skruede Arla Foods op for sine ambitioner om at reducere udledningen af drivhusgasser med en ny SBTi 2030-målsætning, der mere end fordoblede den gamle.

Den nye ambition indeholder en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser i driften (scope 1 og 2) fra 30 til 63% frem mod 2030, og er godkendt af SBTi i forhold til de nødvendige reduktioner for at holde den globale opvarmning på 1,5 grader. Målsætningen for scope 3, som bl.a. dækker Arla-gårdene, blev i 2019 sat til 30% reduktion og opfylder ligeledes SBTi’s kriterier for ambitiøse mål for værdikæden i overensstemmelse med nuværende bedste praksis.

ARLAS UDFORDRING

En stor andel af de globale drivhusgasudledninger stammer fra landbruget, og særligt i Danmark får landbrugets påvirkning på miljøet stor fokus. Landbrugssektoren dækker over flere brancher, men som Danmarks største mejerivirksomhed og den fjerde største i verden, har Arla andel i de globale drivhusgasudledninger. Netop derfor er Arla forpligtet til at bidrage til at reducere sine udledninger.

Arbejdet med at sikre en mere bæredygtig produktion af mejeriprodukter er ikke noget nyt i Arla, hvor vi siden 1990 har arbejdet målrettet med at reducere CO2-udledningerne i hele værdikæden. Ud af Arlas totale CO2-udledninger kan cirka 86% relateres direkte til aktiviteter på gårdene. Ca. 6% relaterer sig til produktion og egen mælkeindsamling og -distribution, og kun 2% kan relateres til emballagen.

HVORFOR SBTi?

Netop SBTi-godkendelsen blåstempler Arlas ambitiøse og seriøse arbejde med bæredygtighedsagendaen og er afgørende i forhold til at skabe troværdighed og transparens mod kunder, leverandører, branchen og øvrige stakeholders. Arlas samlede CO2e-aftryk indgår i kundernes scope 3-aftryk. Det vil sige, at når Arla reducerer drivhusgasudledninger, så reduceres Arlas aftryk også i kundernes scope 3. Den sammenhæng har SBTi været med til at sætte fokus på og tydeliggør, at producenter og kunder har en fælles interesse i at reducere drivhusgasudledningerne i hele værdisystemet. Med SBTi-godkendelsen får vi en anerkendt metodik, der kan dokumentere vores systematiske og insisterende arbejde med at sikre reduktioner og dermed også mejeriprodukters fremtid i en bæredygtig kost.

BÆREDYGTIGHED BETALER SIG

Ved hjælp af et udførligt datasæt fra klimatjek på alle vores gårde, kan vi se, at vores landmænd løbende reducerer deres drivhusgasudledninger, men vi skal være endnu bedre og det må gerne gå hurtigt. Derfor har vi udviklet en incitamentsmodel, som er designet til at fremme bæredygtighedstiltag på gårdene, hvor størstedelen af udledningerne sker.

Modellen er designet således, at jo flere bæredygtighedstiltag landmanden implementerer, desto flere penge får landmanden. Praksis har efterfølgende vist, at der også er en stærk korrelation imellem antallet af bæredygtighedstiltag i incitamentsmodellen og gårdens CO2e-aftryk.

I Arla sætter vi således penge bag landmandens motivation, og det bliver økonomisk attraktivt at fremme klimaagendaen på gårdene. På baggrund af den første udbetaling i 2023 fik den gennemsnitlige danske Arla-landmand et betydeligt tillæg for bæredygtighedstiltag implementeret på gården. Parallelt med ovenstående, arbejder vi og vores ejere tæt med rådgivningstjenester og involverer os i forskning og forsøg med henblik på dels at reducere udledning af drivhusgasser og dels at finde veje, der kan øge biodiversiteten og bidrage til at indfange og binde drivhusgasser i jord og afgrøder.

SBT-MÅL

Arla har forpligtet sig til 1,5 °C gennem 63% reduktion frem mod 2030 i scope 1 og 2 – godkendt af SBTi i december 2021. Basisåret er 2015. Reduktionerne måles som emissioner pr. tons indvejet standardiseret rå mælk og valle for scope 3. Målet på 30% for scope 3 opfylder SBTi’s kriterier for ambitiøse værdikædemål, hvilket betyder, at de er i overensstemmelse med nuværende bedste praksis.

OM ARLA

Arla er et andelsselskab med hovedkontor i Viby nær Aarhus ejet af ca 9.400 mælkeproducenter i fem lande. Størstedelen af ejerne er lokaliseret i Danmark, hvor størstedelen af mælken også indsamles og laves til produkter såsom mælk, ost, yoghurt, smør og mælkepulver, der sælges både i og uden for Danmark.

Arla ejer og driver de fire store globale brands: Puck, Lurpak, Castello og Arla samt et utal af lokale brands herunder Unika, Cheasy, Klovborg, Arla Øko, Matilde mf. Arla udgør det fjerde største andelsselskab i verden og er verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem