Året, der gik

Med tiltrædelse af en ny direktør for foreningen satte bestyrelsen nogle klare pejlemærker for fremadrettet succes. Fire hovedpunkter har været styrende for bestyrelsens og sekretariatets arbejde i 2011.

Tekst: KOMMID

”Gør visionen levende”

Mærkevareleverandørerne skal være en integreret del af medlemmernes vækst og værdiskabelsesproces. Noget, der skal afspejles i sekretariatets og udvalgenes aktiviteter. Gennem samarbejde og dialog mellem medlemmer og kunder ønsker vi at styrke medlemmernes samhandelsvilkår og position på markedet. Vi arbejder i Mærkevareleverandørerne aktivt for implementering af de europæiske guidelines for fair og effektiv samhandel ”Principles of Good Practice”.

”Sikre sammenhængskraft”

Det er vigtigt, vi optimerer og udnytter de samlede ressourcer, vi har til rådighed. Klare prioriteter og sammenhæng mellem bestyrelsen, udvalgene og sekretariatets aktiviteter sikrer sammenhæng og gennemslagskraft i det, vi gør.

”Få styr på økonomien”

Efter en periode med økonomiske udfordringer for foreningen var det vigtigt af få ro på både administration og økonomi. Det har vi fået, og vi har derfor kunnet styrke foreningens fokus og ressourcer på værdiskabende aktiviteter for vores medlemmer.

”Skabe en mere synlig og tidssvarende forening”

Vi har i 2011 gennemført en række aktiviteter for at styrke foreningens synlighed. Ikke blot over for foreningens medlemmer, men også i det generelle mediebillede. Vores nye hjemmeside og det øgede aktivitetsniveau har styrket synligheden blandt medlemmerne. Endvidere har vi fastlagt foreningens PR- og kommunikationsstrategi, så Mærkevareleverandørerne fremover vil være med til at sætte dagsordenen i medierne.  Dette e-magasin er ligeledes et resultat af vores fokus på en mere synlig og tidssvarende forening.

Som I forhåbentlig fornemmer, er vi allerede nået langt på alle fire områder. Vi glæder os til at arbejde videre med disse og på den måde styrke foreningens virke og værdien for medlemmerne yderligere. Samtidig er vi allerede i fuld gang med nye spændende initiativer og fokusområder. Et af dem er det øgede fokus på kommunikation, som direktør Niels Jensen kommer nærmere ind på senere i magasinet. Vi ser frem til endnu et vækst- og værdiskabende år.

Carsten Ørnbo
Bestyrelsesformand

Bragt i DLF magasinet #1 2012

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem