AIM National Associations Meeting

Hos MLDK Mærkevareleverandørerne vægter vi vores internationale samarbejder meget højt, da videndeling på tværs af landegrænser har stor værdi for både foreningen og vores medlemmer. I dag deltager vi i det halvårlige AIM National Associations Meeting, hvor direktørerne fra AIMs (European Brand Association) medlemsforeninger samles, og sammen sætter fokus på nogle af tidens vigtigste emner i dagligvarebranchen – emner der også er særdeles relevante i forhold til MLDK Mærkevareleverandørernes handlingsplan.

Den internationale agenda

Et af de helt store emner, som skal drøftes på møde er naturligvis EU-kommissionens forslag til et nyt EU-direktiv, der adresserer Unfair Trading Practice i dagligvarebranchen. Dette er et særlig væsentligt emne på netop dagens møde, da AIM tidligere og til stadighed har stor fokus på netop Unfair Trading Practice i dagligvarebranchen. Det var blandt andet AIM, som var en af initiativtagerne til det branchefrivillige ’Supply Chain Initiativ’. Hos MLDK Mærkevareleverandørerne er vi enige i AIM’s holdning til Unfair Trading Practice og EU-direktivet, og derfor er det vigtigt, at vi på mødet får afstemt fremdriftsplanerne for dette område.

Et andet vigtigt punkt på den internationale agenda er ’EU Plastic Strategy’. Et emne der allerede fylder meget i branchen, og som også var på agendaen ved vores seneste bestyrelsesmøde i MLDK Mærkevareleverandørerne. Det er uden tvivl et emne, der kommer til at påvirke alle i branche de kommende år og et emne, hvor det forventes at hver enkelt virksomhed tager et medansvar.

Endeligt er emnet ’Data Accuracy’ også på dagsorden. Her er vi i Danmark nået langt gennem GS1Trade Sync, GS1Trade Exact og GS1Trade Image. Vi skal forsat have fokus på at drive global udveksling af data mellem datapools (GDSN – Global Data Synchronisation Network), og samtidig også sikre produktvalidering på tværs af landegrænser. Det vil være til gavn for både detailhandlen, grossister og leverandører.

Vi glæder os over at være en del af et internationalt branchefællesskab, så vi kan bidrage med relevant viden til jer medlemmer, og vi vil naturligvis holde jer opdateret på de forskellige områder.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem