Afsætning. Effektivisering. Organisering – sådan når vi forbrugerne!

Vi vil alle det samme: Nå forbrugerne. Både leverandører og detailhandel kæmper mod samme mål – at forstå og nå forbrugerne – og for at nå det mål, må vi samarbejde. I Mærkevareleverandørerne mener vi, at vejen frem er øget fokus på afsætning, effektivisering og organisering.

Tekst: KOMMID

– Det faldende marked har gjort et øget forbrugerfokus vigtigere end nogensinde før. Skal vi nå forbrugerne, må vi skabe resultater i fællesskab og sammen se på, hvordan vi skaber værdi i den samlede værdikæde, siger Niels Jensen fra Mærkevareleverandørerne.

En af de ting Mærkevareleverandørerne har stærkt fokus på er at styrke samarbejdet mellem leverandører og detailhandel. Krisen gav visse udfordringer, som ifølge Mærkevareleverandørerne’s direktør blandt andet skal løses ved at sætte fokus på tre specifikke områder – afsætning, effektivisering og organisering.

– De tre områder er afgørende for god samhandel, og vi håber, at vi med dem som fokusområder kan gøre det mere konkret, hvor der kan sættes ind for at komme tættere vores fælles mål – at nå forbrugerne, siger han.

Øg afsætningsværdien

Første skridt er at forstå forbrugerne. Niels Jensen nævner fx det øgede fokus på madspild som et emne, leverandørerne og handlen i højere grad må samarbejde om.

– Som vi ser samfundsudviklingen, vil der de kommende år unægtelig komme øget fokus på kvalitet. Og så er det vigtigt, at vi er klar til at imødekomme forbrugernes efterspørgsel, forklarer han og henviser til vigtigheden af i højere grad at tænke på, hvordan afsætningsværdien kan øges.

Værdikæden skal effektiviseres

Et andet område, hvor det ifølge Niels Jensen er helt afgørende at sætte ind, er effektivisering af værdikæden, så omkostningerne kan sænkes.
– Som det er nu, bruger vi en masse ressourcer på at omrokere omkostninger i stedet for at reducere dem. Hvis vi får gjort noget ved dette, kan begge parter opnå betydelige besparelser på flere områder.

Et sted der i den henseende kan sættes ind er på logistikområdet. Bliver leverandører og detailhandlen i fællesskab i stand til at se på den samlede værdikæde – frem for kun på sin egen del – vil resultaterne være tydelige.

– Vi har i Mærkevareleverandørerne igangsat en række initiativer for at sikre bedre samhandel – og kører blandt andet lige nu et pilotprojekt om forecast-samarbejdet, hvor både leverandører og handlen deltager og forhåbentlig giver os svar på, hvordan vi på bedst mulig måde skaber forbedring indenfor dette felt, siger Niels Jensen.

Skab bedre organisering

Som det tredje ben på denne taburet af fælles værdiskabelse, hvor ingen af de tre områder kan stå alene, hvis værdiskabelsen skal blive en succes, står organisering. Et område der i høj grad har været individuelt fra organisation til organisation, og på sin vis stadig skal være det, men hvor det ifølge Niels Jensen er afgørende, at alle er bevidste om det fælles mål: at nå forbrugerne.

– Vi vil i fremtiden se, hvordan der skal rettes til rundt om i organisationerne for at nå det fælles mål – at nå forbrugerne. En ting er samarbejdet parterne imellem – noget andet er de kompetencer, vi fremover vil opleve som nødvendige forudsætninger for at være med i gamet.

Reference til ECR

Niels Jensen påpeger, at de tre områder hænger uløseligt sammen og er rammen om hele detailhandlens virke. Derfor mener han også, at vejen til forbrugeren er kortere, hvis der kommer fokus på og skabes forbedringer inden for de tre områder.

– Faktisk er det jo en tankegang, som læner sig gevaldigt op ad ECR, som vi de seneste år ikke har haft så meget fokus på i Danmark som tidligere, siger han og forklarer, at det er et felt Mærkevareleverandørerne vil skele lidt mere til fremover, da det vil have en betydning i arbejdet med at skabe værdi og vækst i den samlede værdikæde.

2013 fokus

Mærkevareleverandørerne sætter på forskellig vis fokus på de tre områder resten af året. Udover at behandle områderne i e-magasiner, nyhedsbreve og anden kommunikation til medlemmerne, er de netop omdrejningspunkt for den store paneldebat til årstræffet. Og så foregår der naturligvis en lang række aktiviteter og projekter, der tager udgangspunkt i områderne – blandt andet omtalte forecastning-pilotprojekt, som bliver præsenteret nærmere på de næste sider…

Artiklen er oprindeligt udgivet i DLF magasinet #3, 2013

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem