100% genanvendt plast og 75% reduceret klimapåvirkning – FUN Light hældes på klimabevidste plastflasker

I 2020 påbegyndte FUN Light overgangen til at producere flasker af 100% genanvendt plast. Dette mindsker klimapåvirkningen med 75%, hvilket svarer til den årlige udledning fra 600 biler. Således bidrager FUN Lights emballagetiltag til Orklas mål om, at al virksomhedens emballage senest i 2025 skal fremstilles af genbrugeligt eller fornybart materiale.

For at vi igen og igen kan anvende plastflaskerne, er det essentielt at hele værdikæden arbejder på at øge genanvendelsesgraden. Orkla har derfor sat flere initiativer i søen for at bidrage til brugen af genanvendt og genanvendelig emballage. Et konkret eksempel herpå er, at FUN Light har indført pant på deres plastflasker.

Omstillingen til en cirkulær emballagestrøm skal dermed i tiltagende grad reducere klimapåvirkningen.

Læs mere om emballagerne her

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem