Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Ifølge Kommissionens årlige rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder tilbageholdt toldmyndighederne i EU i 2012 næsten 40 mio. varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. Selvom tallet er mindre end i 2011, løber de tilbageholdte varer stadig op på en høj værdi af næsten 1 mia. EUR.

Rapporten indeholder også statistik over typer, oprindelsessteder og transportmetoder for de forfalskede varer, der tilbageholdes ved EU’s ydre grænser. Cigaretter udgjorde en stor andel af tilbageholdelserne (31 %), diverse varer (f.eks. flasker, lamper, lim, batterier og vaskepulver) var næststørste kategori (12 %) efterfulgt af emballeringsmateriale (10 %). Post- og kurérpakker udgjorde fortsat omkring 70 % af toldvæsenets interventioner i 2012, og 23 % af de tilbageholdte pakker indeholdt lægemidler.

Se selve rapporten på dette link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2013_ipr_statistics_en.pdf

Press releases: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-761_da.htm

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem