Har din virksomhed brug for nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling?

Den 26. april åbner der en ny støttemulighed for SMV-virksomheder, der ønsker at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder. MLDK har derfor indgået en aftale med konsulentfirmaet Norion om afholdelse af et informationswebinar onsdag den 12. april kl. 9.00 – 10.00.

Norions konsulenter præsenterer mulighederne i virksomhedsprogrammet, samt hvordan ansøgningsprocessen kan gennemføres effektivt for MLDK-medlemmer. Norions konsulenter tilbyder endvidere at hjælpe interesserede MLDK-medlemmer med udvikling af konkrete projektforslag. Norion formulerer uden fakturering de endelige ansøgninger og understøtter medlemmerne i ansøgningsprocessen, administration og afrapportering.

Virksomheder kan opnå støtte inden for 2 områder;

  • SMV:Grøn – understøtter omstillingen mod en mere cirkulær økonomi. Tilskud til rådgivning kan eksempelvis anvendes til livscyklusvurdering (LCA), udformningen af CO2-regnskab, re-design af produkter og emballage eller rådgivningsstøtte til at udvikle en ny forretningsmodel.
  • Grønne Kompetencer – afklaring af hvilke kompetencer og hvilken form for opkvalificering den grønne omstilling kræver. Herigennem styrkes SMV’ers adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

Støtteprogrammet er som nævnt rettet mod virksomheder, der opfylder EU’s kriterier for definitionen af en SMV, hvilket betyder, at virksomheden beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.

Tilmeld dig informationswebinaret onsdag den 12. april lige her.

Webinaret er kun for MLDK-medlemmer.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem