CBS-webinarer har været en stor succes

Mere end 650 deltagere online, 12 talere indenfor forskning, erhvervslivet og konsulentbranchen samt repræsentanter fra mere end 28 forskellige lande. Deltagelsen og tilbagemeldingerne for serien af CBS-webinarerne, som har været sponsoreret af MLDK, har været både overvældende og positive, og vi er glade for at kunne melde tilbage, at de har været en stor succes.

Tirsdag morgen gennemførte Copenhagen Bussiness School det tredje og foreløbig sidste akademiske webinar i den tredelte serie, som erstatter den ellers planlagte fysiske konference, der blev aflyst, da COVID-19 lukkede Europa ned hen over foråret.

Tre webinarer blev gennemført med hovedtemaet: The Dual Role of Retailers and Digital Platforms.  Overordnet har hovedtemaet været de forskellige roller, som henholdsvis private labels og mærkevarer har, samt i særdeleshed den dobbeltrolle detaillister har og deres kontrol over afgørende parametre i butikkerne.

Fokus på samspil, magt og konkurrence
Webinarerne har haft en nuanceret afsæt, og de i alt 12 talerne har været en blanding af forskere, erhvervsfolk og konsulenter med fokus på både forretning, økonomi, forbrugervinkler og jura/regulering.

De to første webinarer handlede primært om dagligvarer, detaillistens dobbeltrolle, som både kunde og konkurrent, samt konkurrencen mellem private labels og mærkevarer – både omkring innovation, kopiering/imitation og konkurrencen på hylden. Det tredje webinar satte fokus på digitale platforme og samspillet mellem digitale platforme og supermarkedssektoren, når det kommer til kontrollen over væsentlige parametre, der påvirker shopperens endelige købsbeslutning.

MLDK ønsker at fremhæve mærkevaren
MLDK har støttet op om arrangementerne for herigennem at italesætte mærkevarens betingelser og forretningsvilkår, i særdeleshed over for erhvervsøkonomiske forskere på handelsskoler. Op mod halvdelen af deltagerne har været forskere – altså webinarseriens primære målgruppe. Set i lyset af at formålet har været at skabe opmærksomhed omkring problematikkerne med detaillisters dobbeltrolle, oplever vi at webinarerne, deltagerantal, interesse og mange positive tilbagemeldinger som en stor succes. 

MLDK vil sammen med CBS afsøge muligheden for at arbejde videre mod et mere permanent forum for forskere og undervisere med udgangspunkt i erfaringerne og temaerne fra webinarerne.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem